Agenda

Driebergen. Voorbereiden, afscheidnemen en rouw; NIEUW BAKJE TROOST
Van Zaterdag 30 Oktober 2021 -  11:00
Tot Zondag 31 Oktober 2021 - 19:00
In het weekend van 30 en 31 oktober vindt het congrestival ‘NIEUW BAKJE TROOST’ plaats over oude tradities en nieuwe rituelen rondom de dood, afscheid nemen en rouw. In de laatste decennia zijn oude tradities rondom het levenseinde weggevallen; maar tegenwoordig groeit een nieuwe behoefte aan eigen rituelen.

Kom beleven, beluisteren en ontdekken! Verdiep je in de vele mogelijkheden hoe het anders kan en mag rondom het levenseinde.

Een CONGRESTIVAL voor iedereen
Breng ook je kinderen mee! Want ook voor hen zijn er activiteiten om kennis te maken en te leren omgaan met de dood. Samen gaan we op weg langs het pad van verlies. Leer, zie en ervaar de belangrijke rol van tradities, rituelen en de vele nieuwe en eigentijdse mogelijkheden.

We hebben een mooi programma van lezingen, workshops en films, er zijn leverancies te vinden die bijzondere producten en diensten die jouw allemaal kunnen helpen om over dit ingewikkelde onderwerp na te denken. Zo hopen we dat we het levenseinde doodnormaal kunnen maken door te laten zien wat er mogelijk en nodig is om je voor te bereiden op een afscheid.

En dat voorbereiden begint al in de kindertijd; door onze kinderen op te voeden met de dood als onderdeel van ons bestaan op aarde. In de natuur zien we in de herfst de vruchten van het voorjaar die geplukt mogen worden. Daarna zien we de afstervende plantenwereld die tot rust komt in de winter om in het voorjaar weer opnieuw tot bloei te kunnen komen. De oude rottende boom is een voedingsbodem voor andere soorten planten en dieren. En ook in de dierenwereld is de kringloop van de natuur zichtbaar. Als we afscheid moeten nemen van onze huisdieren als die sterven, oefenen we (on)bewust hoe we ook van onze eigen dierbare familie en vrienden afscheid kunnen nemen als die tijd komen gaat. Het bewustzijn voor deze oefeningen in het sterven zijn een belangrijk gegeven in de opvoeding van onszelf en onze kinderen om een vrijere relatie met de dood te kunnen krijgen dan dat we gewend zijn in de afgelopen decennia.

Maar ook Halloween is afkomstig van de verering van onze doden; een jaarfeest waarin we de gestorvenn herdenken tijdens Allerzielen.
Niet toevallig vindt daarom het congrestival plaats in dit weekend.
Locatie : Antropia, Cultuur- en Congrescentrum Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl