Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

Checklist: Direct te doen na overlijden

Checklist: Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

Lees verder
Wat zijn de kosten van een uitvaart?

Wat zijn de kosten van een uitvaart?

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

Lees verder
Het regelen van een uitvaart

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

Lees verder

Nadenken over

We krijgen er allemaal mee te maken. Op enig moment overlijdt een dierbare en dan komt er veel op je af.

Lees verder...


De laatste zorg

De laatste zorg is voor nabestaanden het laatste contact met de overledene. En hoewel het heel emotioneel kan zijn, kan het geven van de laatste verzorging ook troostrijk zijn.

Lees verder...


Wensen kenbaar maken

Niet alleen voor jezelf is het goed om je wensen rondom de laatste levensfase, sterven en uitvaart vast te leggen, ook je nabestaanden zijn ermee geholpen.

Lees verder...

Veel gestelde vragen

Niet of onvoldoende verzekerd

Niet of onvoldoende verzekerd

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

Lees verder

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

Lees verder

Geen testament

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

Lees verder

Kist of ander omhulsel

Kist of ander omhulsel

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

Lees verder

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

Lees verder

Codicil

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn.

Lees verder