Uitvaartkosten

engel op monument

Uitvaartkosten kunnen hoog oplopen. Je vooraf oriënteren is daarom zo gek nog niet.

Uitvaartkosten bestaan uit vaste uitvaartkosten en bijkomende kosten. Deze bijkomende kosten zijn meestal niet strikt noodzakelijk.
Daarnaast zijn uitvaartkosten afhankelijk van de persoonlijke wensen.

1. 1 Persoonlijke wensen

Door een breed aanbod van uitvaartdiensten, -producten en meer mogelijkheden, nemen ook de kosten toe.
Dat heeft er ook toe geleid dat er ook steeds meer budgetmogelijkheden op de markt zijn gekomen, waarbij men zelf meer zaken uitvoert en regelt.

Daarbij kan in het kader van duurzaamheid ook gekeken worden naar het meervoudige gebruik van producten. Zo is de kist als kast een voorbeeld van zo'n dubbelfunctie.
Om uit de vele mogelijkheden een keuze te kunnen maken, is het raadzaam vooraf te informeren bij een uitvaartondernemer. Ook het bezoek van een uitvaartbeurs of open dag biedt mogelijkheden om zich te oriënteren op de mogelijkheden en uitvaartkosten. Zo krijgt men ook een beter inzicht in welke kosten een uitvaartondernemer in rekening brengt, welke kosten door uw eventuele verzekering worden gedekt en van welke producten en diensten u gebruik zou willenmaken.

1. 2 Vaste uitvaartkosten

Vaste uitvaartkosten zijn in feite de standaard kosten. Deze kosten bestaan uit verzorgen van de overledene, het regelen van de uitvaart, de aanschaf van kist of lijkwade en de daadwerkelijke begrafenis of crematie. Naast de kosten van begraven of cremeren kunnen de overige kosten sterk variëren, afhankelijk van de wensen en het al dan niet zelf uitvoeren van genoemde onderdelen.

1. 3 Bijkomende uitvaartkosten

Bijkomende kosten zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke wensen. Deze kosten zijn niet strikt noodzakelijk.

1. 4 Uitvaartkosten berekenen

Met behulp van de uitvaartkosten rekenmachine kunt u een globale berekening maken van wat een uitvaart zou kosten tegen de huidige gangbare tarieven. Hierin zijn overigens niet de kosten voor een cateraar of gekozen locatie meegenomen.
Jaarlijks publiceert Monuta de grafkostenmeter met daarin een overzicht van de kosten van een groot aaantal begraafplaatsen.