‘Het regelen van een uitvaart’

rouwkoets

Het regelen van een uitvaart

De dood komt bijna altijd onverwachts, ook als iemand terminaal is. De eerste reactie na een overlijden is vaak meteen de uitvaartondernemer of - verzekeraar bellen om de uitvaart te regelen. Dat hoeft niet meteen...

Omgaan met de dood van een dierbare vraagt erg veel energie. Er gebeurt van alles, er moet van alles, terwijl je eigen wereld stil staat. Deze emoties zijn voor iedereen anders, worden verschillend ervaren en verdienen elk voor zich ruimte om met de dood om te kunnen gaan.
Dat klinkt logisch, maar op het moment dat een dierbare overlijdt, is vaak niets meer logisch, dan kom je in als het ware in een parallelle wereld, die stilstaat terwijl de buitenwereld gewoon doorgaat, doorleeft.

Neem de tijd

De eerste reactie na een overlijden is vaak meteen de uitvaartondernemer of - verzekeraar bellen om de uitvaart te regelen. Dat hoeft niet meteen, daar kun je heel goed een paar uur mee wachten. Neem vooral eerst de tijd om het overlijden op je in te laten werken en daar bij stil te staan. Bel zo nodig eerst de huisarts, om de dood vast te laten stellen. Bel de naaste familie of vrienden. En als het mogelijk is, ga dan eerst met de naasten bij elkaar en bij de overledene zitten. Neem vooral de tijd om je te realiseren dat iemand is overleden.

Wensen

Een volgende stap is om met de directe nabestaanden te praten over het overlijden en te kijken welke wensen er zijn over de uitvaart. Wensen van de overledene zelf en die van de nabestaanden. Over welke mogelijkheden er zijn om de overledene op te baren, of het een begrafenis of crematie wordt en welke rol nabestaanden willen vervullen tijdens het regelen van de uitvaart en tijdens de uitvaart.

Opdrachtgever

Dan moet uitgezocht worden of de overledene iemand heeft aangewezen om de uitvaart te regelen. Dat kan te vinden zijn in een ‘laatste wensen’ lijst, maar dat kan ook bij testament zijn geregeld. Als er iemand is aangewezen, zal dat ook bij de nabestaanden bekend zijn. Is er niemand aangewezen, dan is het goed om daar met elkaar afspraken over te maken. Door ruimte te nemen om met elkaar te kijken naar de wensen die er zijn, kun je ook kijken naar wat je zelf kunt en wilt doen en wat uitbesteed kan worden aan de uitvaartondernemer.

Tot slot

Vaak biedt het zelf actief bezig zijn met het uitvoeren van zaken rondom de uitvaart een houvast in de hectische en emotionele periode tussen overlijden en uitvaart.
Samen de uitvaart regelen is samen afscheid nemen.