Wensen kenbaar maken

Wensen kenbaar maken

Niet alleen voor jezelf is het goed om je wensen rondom de laatste levensfase, sterven en uitvaart vast te leggen, ook je nabestaanden zijn ermee geholpen

1. 1 Wensen op verschillende gebieden

Er zijn verschillende mogelijkheden om wensen rondom de laatste levensfase, sterven en uitvaart vast te leggen.

Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Hiermee wordt praktische informatie achtergelaten voor nabestaanden over onder andere jouw uitvaartwensen, maar ook wie je daarvoor aanwijst, hebt aangewezen (b.v. jepartner of de executeurs testamentair), bij wie je eventueel verzekerd bent en wie er ingelicht moet worden bij jouw overlijden etc..

In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. Bijvoorbeeld geen reanimatie bij een hartstilstand. U kunt in de verklaring ook opschrijven dat u bij ondraaglijk lijden euthanasie wilt. Het maakt niet uit of u uw wensen typt of met de hand opschrijft.
Voor meer informatie over een wilsverklaring voor euthanasie kunt u terecht bij de NVVE de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde.

Het levenstestament is een document waarin vastgelegd wordt, hoe en door wie uw zaken behartigd worden in geval van wilsonbekwaamheid.
Het testament is bedoeld om uw nalatenschap te regelen. Dit document wordt opgemaakt bij een notaris. Is er geen testament, dan wordt de nalatenschap door de wet geregeld in het erfrecht. Het erfrecht kent standaardregels over wie de erfgenamen zijn. Meer informatie over het testament is te vinden in Nalatenschap.