3. 1 Codicil

Te vermaken met een codicil

Bezittingen en goederen die met een codicil (wilsbeschikking) te vermaken zijn:

  • kleding, per stuk genoemde inboedelgoederen, boeken en sieraden;
  • het buiten een gemeenschap van goederen houden van bovengenoemde goederen (clausule privé- zijn of uitsluitingsclausule);
  • overdragen van auteurs;
  • en overige rechten rondom kunstvormen;
  • vastleggen van wensen met betrekking tot de begrafenis of crematie, zoals keuze voor uitvoering van de uitvaart (Uitvaartcodicil / Laatste wensenlijst)

Niet te vermaken met een codicil

Zaken die niet via een codicil te vermaken zijn, zijn geld, kunstvoorwerpen, onroerende zaken, auto's, fietsen. Deze dienen per testament vermaakt te worden.
Dus het vermaken van € 100,-- aan een neef, een schilderij van een beroemd schilder of een huis aan een broer of zus per codicil is niet rechtsgeldig. Dit soort wensen moeten per testament geregeld worden.
Het eventueel vermaken van een kostbare parelcollier aan een nichtje is wel rechtsgeldig. Een precieze beschrijving vindt u in het Burgerlijk Wetboek, Boek 4, titel 4, artikel 97.

Eisen aan het codicil

Om een codicil rechtsgeldig te maken, dient het aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het moet door uzelf handgeschreven zijn (een getypte of door een ander geschreven tekst maakt het codicil ongeldig). En
  • het moet voorzien zijn van de datum waarop u het schreef. En
  • het moet door u ondertekend zijn. Tevens dient elk artikel apart beschreven te worden, dat wil zeggen de te legateren voorwerpen dienen zo nauwkeurig mogelijk beschreven te worden.

Bewaarplaats van het codicil

Het codicil kan het beste worden bewaard bij andere belangrijke papieren. Zeker als u in uw codicil het een en ander beschreven heeft voor de regeling van uw uitvaart, is het verstandig uw naaste op de hoogte te brengen van het bestaan van het codicil en de vindplaats daarvan. Ook kunt u uw codicil bij uw testament op het notariskantoor laten opbergen. U kunt dan een kopie krijgen, echter ook hier geldt de raad uw naaste(n) hiervan op de hoogte te brengen i.v.m. eventuele regelingen omtrent uw uitvaart.

Voor- en nadelen van het codicil

Een codicil kan snel gewijzigd worden, namelijk door een nieuwe te schrijven en het oude te verscheuren. Het kan echter indien het niet bij het testament is opgeborgen zoek raken en of door kwaadwillenden na uw overlijden worden zoekgemaakt.