Agenda

Heeswijk-Dinther. Informatieavond over levenstestament en wilsverklaringen
Dinsdag 11 Juni 2019, 19:30 - 22:00

Informatieavond over levenstestament en wilsverklaringen
Iedereen heeft recht op regie over zijn eigen leven

Vereniging Yarden organiseert in samenwerking met Tom van den Berg Uitvaartzorg, Wedemeijer & Dielissen Notarissen en de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde NVVE een informatieavond over levenstestament en wilsverklaringen.

Hans van Amstel-Jonker, consulent bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), vertelt over het opstellen van wilsverklaringen rond het levenseinde. Als consulent adviseert hij mensen bij het opstellen van deze verklaringen en het maken van afspraken hierover met naasten en de huisarts. Hij geeft uitleg over de verschillende wilsverklaringen, zoals het euthanasieverzoek, het behandelverbod, niet-reanimeren en de volmacht. Ook gaat hij in op euthanasie bij mensen die lijden aan dementie en het leven niet tot het laatst willen uitleven.

Mr.drs. Thierry Dielissen, notaris te Bernheze en verbonden aan Wedemeijer en Dielissen Notarissen in Berlicum en Heeswijk-Dinther, vertelt aansluitend over het levenstestament.
Het levenstestament zorgt ervoor dat zaken - tijdens uw leven - goed geregeld zijn als uw gezondheid u in de steek laat. Met het levenstestament wijst u een vertrouwd persoon aan, zoals uw partner of kinderen, die uw financiële én persoonlijke of medische belangen dan zo goed mogelijk kan behartigen.

Na beide lezingen is er uiteraard gelegenheid vragen te stellen.

Datum en locatie
De lezing wordt aangeboden door Vereniging Yarden en Tom van den Berg Uitvaartzorg.
Locatie: Cultureel Centrum Servaes
Raadhuisplein 24
5473 GC Heeswijk-Dinther
Datum: Dinsdag 11 juni 2019 van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Vanaf 19.00 staat er voor de bezoekers koffie of thee klaar.
Om teleurstelling te voorkomen meldt u zich vooraf aan via www.yarden.nl/agenda.
Voor meer informatie: 088 927 3434

Wedemeijer en Dielissen Notarissen Berlicum en Heeswijk-Dinther
Wedemeijer en Dielissen Notarissen is een toekomstgericht, toonaangevend, regionaal kantoor voor particulieren en ondernemers. Wedemeijer en Dielissen heeft meerdere ervaren notariële juristen en een professioneel en deskundig team van medewerkers. Er wordt naar u geluisterd, uw behoeften worden achterhaald en er worden oplossing geboden om uw zaken goed te regelen.

nvve logoNVVE
De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is er voor mensen die een keuze willen hebben rond hun eigen levenseinde. De vereniging heeft 167.000 leden en heeft zich ingezet voor o.a. het realiseren van de Euthanasiewet (2002) en de Levenseindekliniek (2011). Hierdoor is het mogelijk dat mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden op een waardige manier kunnen sterven. Met 30 medewerkers en 140 vrijwilligers is de NVVE landelijk actief met informatie, lezingen, ondersteuning van leden en door maatschappelijke en politieke lobby. Speerpunten hierbij liggen momenteel bij mensen met een gevorderde dementie, mensen met psychiatrische klachten en mensen met een voltooid leven.

Locatie : Cultureel Centrum Servaes ,Raadhuisplein 24, 5473 GC Heeswijk-Dinther

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl