Agenda

TV NPO2. Kruispunt aflevering Voltooid leven
Zondag 29 November 2015, 23:10 - 23:40

oudenjongehand

Volgende maand presenteert een ‘commissie van wijzen’, onder leiding van Paul Schnabel, een rapport over voltooid leven aan de ministers van Volksgezondheid en Justitie. De commissie heeft onderzocht in hoeverre het wettelijk mogelijk is mensen die hun leven voltooid vinden, hulp bij zelfdoding te verlenen. Daarnaast is gekeken hoe voorkómen kan worden dat mensen hun leven voltooid vinden. Maar wat is dat eigenlijk: een voltooid leven?

Naar website