header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Het aantal mensen, dat zich laat cremeren in plaats van begraven blijft toenemen.
Al meer dan de helft van de Nederlanders kiest hier momenteel voor.
Ook wordt er steeds vaker voor gekozen om na de crematie de as uit te strooien. Dit kan op een strooiveld bij het crematorium maar ook op zee of in de lucht.
Voor nabestaanden is het soms moeilijk, dat er door de verstrooiing geen speciaal plekje is waar zij hun geliefde kunnen herdenken. Voor sommige mensen is dat een gemis.
Om die reden wordt er tegenwoordig vaak een beetje as in een mini urntje of as-sierraad verwerkt, waardoor er toch een persoonlijke en tastbare herinnering blijft.
De Kneedbare Steen heeft een serie van deze mini urntje ontworpen en ze "Vergeetmijnietje" genoemd.
Deze miniurntjes zijn rond en glad en kunnen gemakkelijk opgeplakt en gekoesterd worden maar ook bij een foto of aandenken worden gelegd.
De "Vergeetmijnietjes" worden geheel met de hand gemaakt, beschilderd, geglazuurd en zorgvuldig afgewerkt.
Aan de onderzijde van het Vergeetmijnietje is een kleine opgingen welke wordt afgesloten als de as erin zit.
De kleuren en decoratie op het Vergeetmijnietje kunnen naar ieders wens worden aangepast.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl