header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Uitvaartondernemingen met het label 'Partner van DELA', verbinden hun naam aan DELA maar behouden hun eigen identiteit. Tegelijkertijd kunnen ze profiteren van de bedrijfsmatige kennis bij DELA. Hiervoor richt DELA een partnerdesk in waar aangesloten uitvaartondernemingen terecht kunnen voor al hun bedrijfsmatige vragen en het inwinnen van advies. Zo kunnen ze, indien gewenst, ook gebruikmaken van de inkoopvoorwaarden van DELA.

Uitbreiding verzorgingsgebied
Het partnerlabel is ontstaan vanuit een behoefte bij zowel de partners als DELA om intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Joris Huizinga van DELA: "Het partnerlabel geeft invulling aan de nauwere samenwerking tussen ons en onze partners. DELA heeft met haar dienstverlening een landelijke dekking. In sommige delen van het land werken wij daartoe nauw samen met lokale uitvaartondernemingen die uitvaarten voor DELA verzorgen. Omdat deze ondernemingen onder hun eigen naam werken, was DELA voor verzekerden en nabestaanden niet altijd even herkenbaar. Om die reden hebben we nu een 'partnerlabel', zodat DELA-verzekerden en nabestaanden weten dat deze partners handelen uit naam van DELA. Hiermee kunnen we ook in deze regio's de kwaliteit van dienstverlening waarborgen en via onze partners de uitvaart een vertrouwd en herkenbaar gezicht geven."

Intensieve samenwerking
Eén van de partners is Stoppelenburg Uitvaartverzorging in Zuid Holland. Ali Stoppelenburg: "Wij zijn er trots op dat we door DELA zijn uitgenodigd partner te worden. Daar waar DELA geen eigen uitvaartzorg aanbiedt wordt dit gedaan door een lokale of regionale ondernemer. Al meer dan 10 jaar werkt Stoppelenburg Uitvaartverzorging met DELA samen. Door het partnerschap met DELA kunnen wij, als zelfstandige, lokale ondernemer, de kennis en voordelen die DELA biedt benutten. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van bepaalde inkoopvoordelen en facilitaire ondersteuning. Hier profiteren onze klanten direct van. Daarnaast vergroot het partnerschap het werkgebied zodat wij als uitvaartonderneming kunnen groeien, wat de flexibiliteit ten aanzien van personeel en materialen ten goede komt. Anderzijds heeft DELA baat bij de persoonlijke binding die wij als lokale en regionale speler met onze klanten hebben en de naamsbekendheid die wij al 54 jaar in onze regio genieten. We zien het partnerschap met DELA als een intensivering van de samenwerking, waarbij beide partijen elkaar kunnen aanvullen en versterken."

Criteria 'Partner van DELA'
Zowel de partners als DELA stellen hoge eisen aan de dienstverlening en werken daar hard aan. Partners bezitten het keurmerk uitvaartzorg en daarnaast voldoen ze aan de hoge kwaliteitsnorm voor dienstverlening. De kwaliteit wordt onder andere getoetst via een tevredenheidsonderzoek onder nabestaanden die een uitvaart hebben laten uitvoeren. DELA evalueert samen met de partners, onder andere aan de hand van dit onderzoek, regelmatig de dienstverlening. Waar verbeteringen mogelijk zijn, werken DELA en de partners samen om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Nieuwe partners van DELA zijn herkenbaar aan het partnerlogo dat is geïntegreerd in de bestaande huisstijl van de uitvaartonderneming.

Eerste vier partners ontvangen partnerlabel
Vandaag ondertekenen de eerste vier partners een overeenkomst in kasteel Heemskerk in Houten. De vier geselecteerde partners zijn ondernemers met wie DELA een jarenlange relatie heeft. Het gaat om de uitvaartondernemingen Mereboer Uitvaartzorg BV i.o in Hippolytushoef (Noord Holland), Stoppelenburg Uitvaartverzorging BV in Krimpen a/d IJssel (Zuid Holland), Uitvaartverzorging Van der Zwaag BV in Heerenveen/Oranjewoud (Friesland) en Van der Hooft Uitvaartzorg BV in 's Gravenpolder (Zeeland).

veel geraadpleegde onderwerpen

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl