header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

16 november 2009 t/m 22 november 2009

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement

vakblad_uitvaart_november_2009 Uitvaart, onafhankelijk vakblad voor de Uitvaartbranche, November 2009.
In het blad de vaste rubrieken, waaronder: Nieuws o.a.: Afscheidsmonologen, Aartsengelen van Sint Barbara, Monuta viert feest. Uitvaartnoviteiten: Roosurnen van Amco, Halfronde milieuvriendelijke kist, Gedichtenboekje. Vers van de pers
. Columns: Frank Mutter: Soep van een kale kip. Marie-Louise Meuris: Oord van rust. Daarnaast een aantal artikelen waaronder:
Fakkels, kaarsen en LED-lampjes
Licht speelt een rol bij rituelen, maar biedt ook troost. Tegenwoordig kun je een graf zelfs verlichten met LED-lampjes op zonne-energie.
Een vak apart
Maartje van Hazendonk is nalatenschapscoach. ‘Ik heb dit beroep in feite zelf verzonnen.’

Gelre Fm. 21 november 2009. Monument voor kinderen in Aalten
Dit jaar heeft de St. Helenaparochie van Aalten extra aandacht geschonken aan rouw en aan mensen – ook jongeren- die met verlies geconfronteerd zijn. Daaruit kwam de wens naar voren om een gedachtenisplek op de begraafplaats Berkenhove te maken voor jonge afgebroken levens. Dit is geen nieuw verschijnsel, elders zijn die plekjes al gerealiseerd. Het is de bedoeling om zo’n plek nu ook in Aalten te creëren. In overleg met en met volle medewerking van GUV- Berkenhove zijn de voorbereidingen daartoe gestart. Een werkgroep is zich nu aan het oriënteren...
Lees verder 

 

PZC, 21 november 2009. Bouw Goes' crematorium aanstaande
Luc Oggel: De bouw van het crematorium in Goes kan bijna beginnen. Goes is voornemens de bouwvergunning te verlenen. Die ligt nog enkele weken ter inzage. Het crematorium, een initiatief van de Stichting Begraafplaatsen en Crematoria in het Brabantse Best, komt op bedrijventerrein De Poel II, aan de Nansenbaan. Volgens voorzitter Gerrit-Jan Swenkels van de stichting heeft de bouw iets langer op zich laten wachten dan aanvankelijk de bedoeling was, omdat de gemeente Goes het heeft laten opnemen in het bestemmingsplan voor de hele omgeving. "We staan te popelen om te beginnen", zegt Swenkels, die schat dat voor de bouw zo'n driekwart jaar nodig is. Het gebouw omvat onder meer een ontvangst- en familieruimte, een aula, twee condoleanceruimten,  asbehandelings- en asopslagruimte.... Lees verder

Veenendaalse Courant. 19 november 2009. Informatiebijeenkomst over periode na overlijden dierbare

Yarden Vereniging Gelderland houdt woensdag 25 november om 20.00 uur een informatieavond In Yarden crematorium Slingerboslaan aan de Slingerboslaan 15 over de periode na een overlijden van een dierbare. Voor deze avond wordt samengewerkt met de organisatie 'Partners voor Rust en Balans'. Zij benaderen ieder de genoemde periode vanuit een verschillende invalshoek. Peter Bette benadert het onderwerp als life-coach. Hij geeft meditatie- en stiltetrainingen en begeleidt het samenstellen van levensloopboeken, als een tastbare herinnering aan een dierbare. Annelyn de Boer coacht onder meer ouders met een overleden kind... Lees verder

Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn De Stentor, 19 november 2009. Uitkijkpost naar het verleden in Apeldoorn
Bert Felix: Op de foto van de Hubble Space Telescope is de oneindige ruimte te zien, met licht van sterren die al miljoenen jaren geleden zijn gedoofd. In het hart van die lichtstralen zijn openingen gemaakt, waardoor de bezoeker naar buiten kan kijken, naar de plek waar de overblijfselen van geruimde graven liggen. Op de foto een gedicht, door dichter Paul Gellings voor de gelegenheid geschreven. De begraafplaats aan de Soerenseweg heeft er sinds gisteren een monument bij, ontworpen door de Apeldoornse kunstenaar Tirza Verrips. Niet van steen, maar van hout, om de vergankelijkheid van het leven weer te geven, en naar het model van een ei, het veelgebruikte symbool voor het ontstaan van leven.... Lees verder

De Koerier, 19 november 2009. Begraven in Broek op Langedijk moet mogelijk blijven
Binnen afzienbare tijd zal de begraafplaats in Broek op Langedijk vol raken en is het niet meer mogelijk om als Broeker begraven te worden in je eigen dorp. B&W van de gemeente Langedijk hebben aangegeven niet verder te willen gaan met een eventuele uitbreiding/sanering van de Algemene Begraafplaats in Broek op Langedijk.. Lees verder

De Gooi en Eemlander, 19 november 2009. Opstand tegen kap voor begraafplaats in Blaricum
,,Een Vondelpark met graven'' en ,,een regentesk college dat een superluxe begraafplaats wil afraffelen'' en ook ,,we zijn wakker en dat zult u merken!'' De geplande aanleg van 1.000 graven ten koste van een bos op 'een van de mooiste plekjes' van Blaricum 'leeft' in het dorp.  Dat bleek dinsdagavond wel in het uitpuilende zaaltje van de Blaercom. De insprekende 'dorpelingen' kregen ruim baan. ,,,Natuurwaarde laag, emotiewaarde hoog'', vatte Jan Hoijtink (Stichting Karakteristiek Blaricum) het dilemma samen. ,,Het college komt met een prachtig park, want van begraven in een bos is geen sprake. Een schitterend ontwerp. Alleen, het past niet op die plek.'' ... Lees verder

De Stentor, 19 november 2009. Monuta houdt audities voor uitvaartmusici
Peter Leunissen: Uitvaartverzekeraar Monuta gaat op diverse plaatsen in het land audities houden voor musici die bij uitvaarten willen spelen. Volgens Monuta, dat jaarlijks 18.000 uitvaarten verzorgt, speelt muziek een belangrijke rol bij het afscheid nemen van dierbaren. Steeds vaker krijgt de verzekeraar het verzoek om live-muziek te verzorgen. Volgens Susan Versteeg, woordvoerder van Monuta, wil de organisatie daarom komen tot een landelijk dekkend netwerk van musici in de diverse genres. ,,Natuurlijk zijn er ensembles die zich al aanbieden om bij uitvaarten te spelen. Maar wij willen graag zorgen dat we snel en adequaat kunnen inspelen als mensen bij een uitvaart live-muziek willen.''...  
Lees verder

Reformatorisch dagblad, 18 november 2009. Fiat voor uitbreiding begraafplaats Sleeuwijk in Werkendam
De gemeente Werkendam mag van de Raad van State beginnen aan de uitbreiding van de begraafplaats in Sleeuwijk. De Raad van State besloot dit dinsdag. Door de uitspraak kan de eerste uitbreiding over 22 maanden in gebruik worden genomen. Volgens de gemeente is dat hard nodig omdat de huidige begraafplaats over twee jaar vol is. De uitspraak is een tegenvaller voor omwonenden G. de Kruijf en K. Hazelaar. Zij zijn niet gelukkig met de gekozen locatie van de uitbreiding aan de oostkant van de huidige begraafplaats..... De Raad van State is het met de gemeente eens dat de westelijke optie het grote nadeel heeft dat de begraafplaats dan tussen de stallen van boerderijen komt te liggen.... Lees verder

De Gelderlander, 18 november 2009. Halve eeuw Dragersvereniging Kesteren
De Dragersvereniging Kesteren, actief bij begrafenissen in vooral Kesteren en Opheusden, bestaat 50 jaar. En is op zoek naar jongere leden. Dragersverenigingen zijn ontstaan in de tijd dat de burenplicht ophield. In Kesteren richtten in 1959, precies 50 jaar geleden, een aantal mannen de plaatselijke Dragersvereniging op. Marius Hol is de huidige voorzitter van de vereniging. Hij is vanaf 1975 begonnen als drager en daarna kwam hij in het bestuur, waarvan de laatste vijftien jaar als voorzitter. "Het is wel steeds moeilijker om nieuwe mensen te vinden.... Lees verder

Leidsch Dagblad, 17 november 2009. Kerkhof bij Scheepjeskerk in Groenendijk wordt geruimd
Het kerkhof bij de Bernardus- ofwel Scheepjeskerk in buurtschap Groenendijk wordt per 1 maart volgend jaar geruimd. Nabestaanden die de gedenkstenen willen weghalen, kunnen zich melden bij de 'ontruimingscommissie' van de parochie. Op 6 februari tussen 10 en 12 uur is er gelegenheid deze laatste tastbare herinneringen op te halen.
De ruiming van het kerkhof komt niet onverwacht. ,,Al sinds 1980 wordt er niemand meer begraven'', vertelt vice-voorzitter Tineke Heemskerk van het parochiebestuur H. Michael en H. Bernardus. Overleden parochianen krijgen sindsdien op de begraafplaatsen in Koudekerk of Hazerswoude-Dorp hun laatste rustplaats. In 1978 was er ook al gestopt met begraven bij de Zwaantjeskerk, tussen Alphen en Hazerswoude-Rijndijk. Deze begraafplaats is in 1996 geruimd. De kerk werd tien jaar daarvoor al gesloopt. Dertig jaar heeft de parochie de begraafplaats bij de Scheepjeskerk met rust gelaten... Lees verder

Gemeente Amstelveen, 17 november 2009. Zorgvlied vergroot begraafcapaciteit met uniek ‘Lalibellum'
Begraafplaats Zorgvlied
zal, indien er geen maatregelen worden genomen, na 2016 met een tekort aan graven te maken krijgen. De krapte geldt zowel de particuliere (familie) graven als de algemene (huur) graven. Uitbreiding van de begraafplaats is niet mogelijk. Een alternatief wordt gevormd door de aanleg van keldergraven. Hierdoor is het mogelijk in meer dan drie lagen per graf te begraven en met minder paden te volstaan. Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft goedkeuring gegeven aan de ontwikkeling van het complex van algemene keldergraven op Zorgvlied, 't Lalibellum. Het ontwerp voor dit ‘Lalibellum' is, na consultatie van uiteenlopende betrokkenen, gemaakt door
landschapsarchitecte Ada Wille... Lees verder

Cultuurnet. 17 november 2009. Joodse Begraafplaats aan de Oostzeedijk in Rotterdam Beschreven
Burgemeester Aboutaleb overhandigt op vrijdag 20 november het eerste exemplaar van een boek over de Joodse begraafplaats aan de Rotterdamse Oostzeedijk aan rabbijn Evers. Het boek Huis van de levenden is geschreven door Ton Hokken en uitgegeven door Primavera Pers, in samenwerking met het Gemeentearchief Rotterdam. De begraafplaats werd gesticht in 1696. Het is een van de weinige oude monumenten in Rotterdam, maar desondanks nauwelijks bekend. De begraafplaats ligt verscholen achter een muur, met een kleine toegangsdeur aan de Oostzeedijk. De meeste graven dateren van 1770 tot 1820. Er liggen veel leden van families die al geruime tijd in Rotterdam woonden en een invloedrijke positie hadden binnen de Joodse gemeenschap.... Lees verder


PZC, 17 november 2009. Beelddocument van de uitvaart
Toen zijn moeder overleed, gebruikte Goesenaaer Eddy Westveer de vaardigheid die hem het dichtst bij het hart ligt om herinneringen aan haar vorm te geven: fotografie. Inmiddels heeft de voormalig verkoper van collectieve zorgverzekeringen zich beroepsmatig gericht op beelddocumenten over gestorvenen en van uitvaarten. De rouwfotograaf legt het laatste afscheid met de grootste zorg vast..... Lees verder


Haarlems Dagblad, 17 november 2009. Drama: rouwpost die niet aankomt
Hoe rot kun je het verzinnen? Een dierbaar familielid overlijdt en door een bizarre samenloop van omstandigheden wordt de rouwpost niet bezorgd. Of arriveert een dag na de begrafenis. Daar worden de betrokken familieleden niet blij van. Ardie van Oorschot uit IJmuiden heeft zo'n nare ervaring. Na het overlijden van haar moeder zijn tachtig kaarten verstuurd. Daarna hebben drie betrokkenen uit Amsterdam en Apeldoorn aangegeven geen kaart te hebben ontvangen. Dat was voor het postbedrijf moeilijk uit te zoeken, bleek na uitleg...
Lees verder

Eindhovens dagblad, 17 november 2009. Glow 2009 Eindhoven wéér meer bezoekers
Diede Hoekstra. Volgens Robbert ten Caten van het organiserende Citydynamiek is de vierde editie van Glow boven verwachting verlopen. "We hadden gehoopt op 140.000 bezoekers", aldus Ten Caten.......Persoonlijke hoogtepunten van Glow waren voor Ten Caten de begraafplaats St. Catharina, het NRE gebouw en het Hooghuys gebouw. "De begraafplaats was natuurlijk prachtig, al had de grote toestroom aan bezoekers hier wel één nadeel. Doordat het zo druk was, waren de vormen soms minder goed te zien.... Lees verder


Begraafplaats Eerbeek Gemeente Brummen. 16 november 2009. Herinrichting plantsoen Begraafplaats Eerbeek
Vanaf donderdag 19 november wordt in opdracht van de gemeente Brummen een gedeelte van het plantsoen op de begraafplaats Eerbeek heringericht. Het gaat om het plantsoen rond en in de buurt van de vijver. De aanwezige beplanting is sterk verouderd en ziet er niet representatief meer uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Konijnenberg Bos en Groen uit Eerbeek....
Lees verder

RTV NH, 16 november 2009. Verzet uitbreiding begraafplaats Blaricum
In Blaricum groeit het verzet tegen de uitbreiding van de plaatselijke begraafplaats. De gemeente heeft daarvoor zijn oog laten vallen op een dennenbos schuin tegenover de huidige begraafplaats. En dit tot woede van veel omwonenden en wandelaars. Ook al omdat de geplande uitbreiding anderhalf keer groter is dan het huidige kerkhof. Dinsdagavond buigt de gemeenteraad zich over de uitbreiding van de begraafplaats... Lees en kijk verder

Telegraaf, 16 november 2009. Per rouwkoe naar het graf
Richard van de Crommert: Wie eens wat anders wil, dan bij zijn dood in een zwarte lijkwagen te worden vervoerd naar zijn laatste rustplaats, is er tegenwoordig een rouwkoe. Daarvoor moet je bij Leentje zijn, een bonte koe uit het Noord-Brabantse Heeswijk Dinther, die een kar voorttrekt waarop een lijkkist kan worden geplaatst. Het is een idee van René van Daal, die in het dagelijks leven gewoon timmerman is. „Er zijn zoveel mensen die binding hebben met een koe", zegt Van Daal. „Dat hoeven helemaal geen boeren te zijn. Ik kan me voorstellen dat die mensen hun laatste rit in gezelschap van een koe willen zijn." ...
Lees verder

RTL nieuws, 16 november. uitvaart tv De één zijn dood...

Kun je iemands dood online winstgevend maken? Een Amsterdams internetbedrijf denkt van wel en is daarom een site begonnen. Belangrijkste onderdeel van uitvaart tv is een serie waarbij presentatrice Femke Karel iedere uitzending op ontdekkingsreis gaat naar de vele nieuwe mogelijkheden in de uitvaartbranche. In de eerste uitzending gaat het bijvoorbeeld over hippe vervoersmiddelen om lijkkisten naar de eindbestemming te brengen... Lees verder


PZC, 16 november 2009. Het afscheid mag geen zwijgen zijn

Ondine van der Vleuten: Er zijn in Zeeland zo'n zestien humanistische uitvaartbegeleiders. Zo'n 140 keer per jaar wordt hun hulp ingeroepen. Meestal is de vraag van de nabestaanden: "Kan iemand namens ons het woord voeren?" Andere keren gaat om hulp bij het onder woorden brengen wat de overledene voor de nabestaanden heeft betekend, of om het gezamenlijk uitvoeren van de plechtigheid.Vooral in Zeeuws-Vlaanderen is de vraag de afgelopen jaren flink toegenomen. In die regio is dan ook dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers... Lees verder

 

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl