Persbericht
BGNU

In verschillende regio’s is verwarring ontstaan over de uitzonderingspositie voor uitvaartcentra inzake de sluiting van eet- en drinkgelegenheden (condoleance inclusief een hapje en een drankje). Dit kabinetsbesluit staat nog steeds overeind. Bij navraag bij het Ministerie van BZK blijkt dat deze uitzondering helaas niet is opgenomen in de landelijke model noodverordening, die door iedere veiligheidsregio zelf moet worden vastgesteld. Deze omissie wordt zo snel mogelijk hersteld; de formele procedures dienen doorlopen te worden en dat betekent dat de omissie aan de orde wordt gesteld tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het Veiligheidsberaad begin volgende week.

Tot die tijd adviseert het bestuursteam coronavirus daar waar er knelpunten ontstaan, in gesprek te gaan met de gemeente en aan te geven dat erkend is dat er een fout is geslopen in de noodverordening en dat in uitvaartcentra wel condoleances mogen plaatsvinden inclusief het hapje en drankje.

Met vriendelijke groet
Heidi van Haastert
Branchedirecteur BGNU
06 82 15 82 90

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief