Persbericht

Op 19 december 2019 is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe cao Uitvaartbranche. Er is intensief en constructief overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan.

Partijen hebben een looptijd van 2 jaar en 2 maanden afgesproken. De nieuwe CAO geldt tot 1 maart 2022. Er is een loonsverhoging overeengekomen van 6% structureel (3% per 1 februari 2020 en 3% per 1 januari 2021).

Overige belangrijke afspraken betreffen duurzame inzetbaarheid (inclusief financiering van het cao Fonds), verhoging werkgeversbijdrage aan vakbondswerk, vervanging overgangsmaatregel zaterdagtoeslag crematoria door persoonlijke toeslag, afspraken voor werknemers die deels hoger ingedeelde werkzaamheden uitvoeren, rechtsbescherming vertrouwenspersonen, continueren van het creëren van extra banen voor mensen met een beperking, alsmede een andere redactionele opzet van de cao die bovendien meer arbeidsrechtelijk relevante informatie voor werknemers bevat.

De verwachting is dat de ledenraadplegingen begin/medio januari a.s. zullen zijn afgerond waarna duidelijk zal zijn of er inderdaad een nieuwe CAO is voor de uitvaartbranche.

Namens FNV, CNV Vakmensen, De Unie, BGNU, NARDUS en WVNC

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl