Persbericht
MVO uitvaartbranche

Met ingang van 15 januari 2020 helpt MVO Uitvaartbranche Nederland, gevestigd in Amersfoort, ondernemers en organisaties in de uitvaartbranche maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Eerst in de loop van volgend jaar krijgen de dienstverlening, het dienstenpakket en de tarieven hun definitieve vorm. Het eerste halfjaar gebruikt MVO Uitvaartbranche Nederland om in diverse pilots de nodige informatie op te halen om hun diensten goed af te stemmen. Vanaf 1 juli 2020, of zoveel eerder, zijn ze operationeel.

“In juli van het afgelopen jaar vormden zich de eerste plannen. Nu is het een mooi moment van het jaar om onze plannen bekend te maken, zegt Bram van der Zijden, de oprichter van MVO Uitvaartbranche Nederland. Het is de tijd van ‘licht in de duisternis’, van nieuw leven en van je bezinnen op het volgend jaar en de jaren er na. Een periode dat ondernemers en organisaties in uitvaartbranche zich en masse kunnen beraden op hun maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het maatschappelijk debat over het milieu raakt tenslotte ook de uitvaartbranche. Alleen al de 153.249 uitvaarten leverden in 2018: 25,9 miljoen kg CO2 (bijna 26.000 ton CO2). Om dit te compenseren moeten jaarlijks ruim 1,2 miljoen nieuwe bomen groeien, wil de sector deze uitstoot compenseren. En dan hebben we het alleen nog maar over de activiteiten begraven en cremeren. Tijd voor bewustwording en actie!”

Het nieuwe bureau MVO Uitvaartbranche Nederland wil zich ontwikkelen tot hét onafhankelijk en autonoom instituut, dat in de diverse sectoren van de uitvaartbranche certificaten uitgeeft aan ondernemingen en organisaties, die maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens de Nederlandse, Europese en wereldwijd erkende richtlijn ISO 26000. In deze ISO-norm gaat het trouwens niet alleen over milieu. Deze richtlijn kent ook andere thema’s waarop gefocust wordt: gedragscode, wet- en regelgeving, personeels-, klanten-, omgevings-, ketenbeleid en de interne en externe communicatie, die genoemde thema’s verbindt.

Kort samengevat gaat het bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) om het in balans brengen van de waarde van de 3 P’s: People (mensen), Planet (milieu) en Profit (ondernemen).

ppp“Wij willen hiermee bereiken, dat er voor consumenten en bedrijven één duidelijk herkenbaar certificaatverlener is die de kwaliteit van éénduidige werkwijzen en normering in de uitvaartbranche vastlegt en borgt. Voor de hele branche wordt één MVO-embleem het symbool. Helderheid voor zowel de consument als de branche”, aldus van der Zijden. Bij MVO Uitvaartbranche Nederland werken ze met een klein vast team in een netwerk van MVO-deskundigen. Dit zijn intrinsiek gemotiveerde personen, die de visie en missie van MVO Uitvaartbranche Nederland, vastgelegd in een Manifest, van harte onderschrijven. Ze beschikken over meerdere jaren ervaring met het begeleiden van verschillende bedrijven in diverse branches, die MVO in hun bedrijfsvoering implementeerden. “Met deze samenwerking zijn wij bijzonder ingenomen. Zo kunnen we voor de uitvaarbranche gebruik maken van veel deskundigheid, kennis en ervaring. Deze samenwerking verbindt de uitvaartbranche met het Nederlandse bedrijfsleven, waar ISO 26000 al jaren lang haar weg vindt. Richtlijnen die daar gebruikt worden, kunnen straks (afgestemd) ook ingezet worden voor ondernemers en organisaties in onze branche. Voor zowel de consument als de uitvaartbranche een zeer welkome verbetering in een versnipperd landschap”, zo vertelt de enthousiaste oprichter.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl