Persbericht

Greenleave Uitreiking team aangepast

Steeds meer mensen willen een duurzame uitvaart
De duurzame uitvaart is geen overwaaiende trend. Ook bij uitvaarten speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Steeds meer mensen willen hun duurzame principes ook na hun overlijden volgen. Dat blijkt ook uit de groei van GreenLeave, in 2014 gestart als gezamenlijk initiatief van zes uitvaartondernemers. GreenLeave is gericht op de promotie en aanjaging van duurzaamheid in de uitvaartbranche.

Na Alma Uitvaartzorg uit Naarden sluiten ook De Laatste Eer uit Delft, CUVO werkzaam in regio Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer en Ad Patres uit Den Haag zich aan bij GreenLeave. Ongetwijfeld zullen steeds meer uitvaartbedrijven dit voorbeeld volgen. GreenLeave staat niet stil, er wordt continue gewerkt aan het stimuleren van duurzamere producten.

“Steeds vaker krijgen wij bij het regelen van uitvaarten de vraag of er ook duurzame alternatieven zijn. Vaak speelt dat bij de keuze voor de kist, maar ook bij andere onderdelen van de uitvaart wegen de mensen duurzaamheid steeds vaker mee bij de keuzes. Het is prettig dat wij nu in staat zijn om ook echt duurzame alternatieven te kunnen aanbieden die zijn gecheckt en goedgekeurd volgens strenge duurzaamheidseisen. Want dat is wat GreenLeave doet. Goed uitzoeken en onderbouwen wat het meest duurzame alternatief is en zorgen dat wij dit pro-actief aanbieden,” aldus Frank Franse, directeur van De Laatste Eer, CUVO en Ad Patres. “Een mooie persoonlijke uitvaart kan ook heel duurzaam. Rouwvervoer met een elektrische auto, een fiets of een loopkoets, een duurzame Hollands houten kist, biologische catering van lokale ondernemers en het hergebruiken van grafmonumenten, allemaal mooie voorbeelden zoals wij die aanbieden.

GreenLeave is voor ons een waardevol platform waarbinnen we met de aangesloten ondernemers actief nadenken over de vraag hoe we het uitvaartbedrijf duurzamer kunnen maken. Op die manier inspireer en leer je van elkaar. Zo ontstaan concrete verbeteringen die je door kunt voeren in de bedrijfsvoering. Het is goed om te zien dat de medewerkers, die naast het anticiperen op de vraag naar meer duurzaamheid, ook zelf steeds meer bij het onderwerp betrokken raken. Dat is ook nodig om onze klanten bewust te maken van de mogelijkheden. Dit doen we allereerst door het verstrekken van informatie, maar ook door het bij onze klanten onder de aandacht te brengen. Natuurlijk zullen de wensen van de klant altijd het uitgangspunt blijven, maar het is mooi als milieubewuste keuzes hier onderdeel van kunnen zijn.”

Duurzaam pakket, duurzame partners
Evert de Niet, voorzitter van de Stichting GreenLeave is blij met de toetreding van zijn collega. “Door de aansluiting van CUVO, Eer & Volharding en Ad Patres is het belang van de duurzame uitvaart ook in Den Haag, Delft en omstreken breder vertegenwoordigd.”
GreenLeave faciliteert de duurzame uitvaart in Nederland met kritisch geselecteerde uitvaartproducten en -diensten benadrukt De Niet. “Bij het al bestaande aanbod ‘eco’ producten was het duurzaamheidsaspect niet duidelijk, het was ook versnipperd. Vanuit GreenLeave bieden we nu een eenduidig en transparant verhaal, met een verantwoord duurzaam pakket producten en diensten. En wij dagen leveranciers uit om nieuwe en duurzamer producten te ontwikkelen. Zo fungeert GreenLeave als vliegwiel voor duurzame innovaties.” Samenwerking met andere duurzame organisaties zorgt voor een breed draagvlak; zo is de aanpak van GreenLeave positief getoetst door Natuur & Milieu.

Vijf kernprincipes
De deelnemende uitvaartondernemers van GreenLeave geven zelf uiteraard het goede voorbeeld. Zij houden zich aan de vijf kernprincipes voor duurzaam ondernemen, ook wat betreft het verminderen van de milieu-impact van de eigen werkzaamheden, op kantoor en bij de uitvoering van uitvaarten. Ook goed werkgeverschap en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven zijn duurzame voorwaarden. Daarnaast voldoen alle deelnemers aan het Keurmerk Uitvaartzorg, dat staat voor eerlijk, transparant en klantgericht werken. Voor meer informatie, kijk op www.greenleave.nu

Over GreenLeave
De duurzame uitvaart GreenLeave is ondergebracht in de Stichting GreenLeave. Op dit moment nemen vijf deelnemers zitting in het bestuur: Bijnen Uitvaartverzorging te Vught, Coöperatie DELA te Eindhoven, Rebel’s begrafenisonderneming te Huizen, UNC Uitvaartzorg te Wormerveer en Zuylen uitvaartverzorging te Breda.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl