De netto waarde van de ontvangen erfenissen was in 2015 met 9,1 miljard euro lager dan in voorgaande jaren. De netto waarde steeg van 10,4 miljard euro in 2007 tot 11,2 miljard euro in 2010. Vanaf 2011 daalde de netto waarde. De daling houdt verband met de in 2010 verruimde vrijstellingsbedragen voor partners en kinderen waardoor er minder aangiften erfbelasting werden gedaan. Daardoor daalde eveneens de totale verschuldigde belasting, van 1,7 miljard euro in 2007 naar 1,2 miljard euro in 2015.

Eerder meldde het CBS al dat in 2015 in totaal 15,5 miljard euro aan vermogen werd nagelaten door overledenen. Als een ontvangen erfenis onder een bepaald vrijstellingsbedrag valt, hoeft er geen belastingaangifte te worden gedaan. Als binnen een nalatenschap minimaal één verkrijger aangifteplichtig is, dan moeten alle ontvangers van deze erfenis aangifte doen. De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op de ontvangen erfenissen waarover belastingaangifte is gedaan.
CBS Vanaf 2007 steeds minder erfbelasting betaald

Hoogste bedrag voor de partner

Meer dan de helft van de ontvangers van erfenissen met een aangifte erfbelasting betrof een kind van de overledene. Bij 10 procent van de aangiften betrof het de partner van de overledene. De overige verkrijgers kunnen andere familieleden zijn, goede doelen of andere verkrijgers die zijn aangewezen in het testament.

Kinderen ontvingen in 2015 4,9 miljard euro (54 procent) van de netto erfenissen, in doorsnee 34 duizend euro per ontvanger. Partners van overledenen ontvingen gezamenlijk een kwart van het totale bedrag, en in doorsnee 83 duizend euro.

Maatschappelijke organisaties of goede doelen betalen geen belasting over de ontvangen erfenissen. In 2015 ontvingen 2 200 maatschappelijke organisaties 302 miljoen euro aan erfenissen, met een doorsnee van 29 duizend euro. In 2007 bedroeg het doorsnee ontvangen bedrag 22 duizend euro. Tussen 2007 en 2015 bleven het aantal en het aandeel erfenissen dat ten goede kwam aan een maatschappelijke organisatie redelijk stabiel.

CBS Doorsnede waarde vanaf 2015

Twee vijfde ontvangt minder dan 20 duizend euro

Drie op de tien ontvangers van geregistreerde erfenissen kregen een netto bedrag tussen 20 duizend en 50 duizend euro, vier op de tien ontvingen minder dan 20 duizend euro en drie op de tien meer dan 50 duizend euro. Ook erfden 3,7 duizend personen een schuld van in doorsnee 23 duizend euro. 1,7 duizend ontvangers erfden gezamenlijk 1,8 miljard euro.

CBS aantal ontvangen erfenissen sinds 2015

Helft van ontvangers uit huishoudens met hoog inkomen

Bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de 30 procent huishoudens met het hoogste inkomen. Deze groep ontving 4,8 miljard euro, aan erfenissen, 55 procent van het totale nettobedrag. De rijkste 10 procent huishoudens ontving bijna 30 procent van het totaal aan netto erfenissen, in doorsnee 32 duizend euro. De meeste ontvangers van erfenissen waren in 2015 tussen 45 en 65 jaar, zij ontvingen in doorsnee 27 duizend euro. Het hoogste bedrag (33 duizend euro) ging naar 65-plussers. In 4 op de 10 gevallen ging het om de partner van de overledene.

Relevante links

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief