Op de kleurrijke Jeugdwebsite van de Oorlogsgravenstichting komen jongeren van 12 tot en met 18 jaar door middel van verhalen, foto's en filmpjes, meer te weten over oorlogsslachtoffers, oorlogsgraven en erevelden. Deze website van de Oorlogsgravenstichting is een informatiebron voor leerlingen over oorlogsgraven. Zij kunnen de website gebruiken om een spreekbeurt te houden of een werkstuk te maken over oorlogsslachtoffers. De Tweede Wereldoorlog, die voor Nederland duurde van 1940 tot en met 1945, en de gebeurtenissen daarna komen steeds verder van onze beleving af te staan. Dat is begrijpelijk want wij leven nu al tientallen jaren in vrede. Met het verstrijken van de jaren vermindert ook de kennis over die geschiedenis. De Oorlogsgravenstichting vindt dat de herinnering aan de oorlogsslachtoffers en de periode waarin zij leefden niet verloren mag gaan en in ere gehouden dient te worden. Hun namen en het hoogste offer dat zij gaven voor de vrijheid van ons land mogen nooit vergeten worden. De Oorlogsgravenstichting zorgt ervoor dat Nederlandse oorlogsgraven voor altijd bewaard blijven en goed onderhouden worden. Maar ook de namen en de verhalen van de oorlogsslachtoffers moeten in herinnering worden gehouden door mensen die nu leven.

Wie waren toch die slachtoffers? Drie weken geleden herdachten wij de Slag in de Javazee. Hierbij vonden 915 Nederlandse marinemannen een zeemansgraf. Een van hen was luitenant-ter-zee Jaap Kooijman. Zijn verhaal is nu te lezen op de jeugdwebsite van de Oorlogsgravenstichting.

De Oorlogsgravenstichting is op 13 september 1946 in het leven geroepen en oefent wereldwijd toezicht uit op de verzorging en het onderhoud van bijna 50.000 Nederlandse oorlogsgraven. Deze graven liggen verspreid over vijf continenten, in meer dan 50 landen. In Nederland alleen al zorgt de Stichting voor het onderhoud van 12.060 verspreid liggende oorlogsgraven in meer dan 1000 plaatsen. In bijna elke gemeente in Nederland bevindt zich wel een oorlogsgraf. Het gaat hier om 2.151 Nederlandse, 7.944 gemenebest en 1.965 andere geallieerde oorlogsgraven. Daarnaast houdt de Stichting de nagedachtenis in ere aan slachtoffers voor wie geen graf kon worden ingericht. Hun namen zijn opgetekend in gedenkboeken

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl