Verzekeren van gedenkteken

Hoewel relatief onbekend, grafstenen en gedenktekens kunnen verzekerd worden tegen schade of vernielingen. Hoewel vandalisme en vernielingen van graven het meest in het nieuws komen, zijn het echter niet de enige vormen van schade aan graven. Ook storm, omvallende bomen of spelende kinderen kunnen schade veroorzaken aan graven. Vaak betekent schade aan een graf niet alleen materiële schade maar ook emotionele schade. Immers het is een monument dat de gedachtenis aan een dierbare vertegenwoordigt. De emotionele schade is niet te vergoeden, wel de materiële, echter dit brengt vaak hoge kosten met zich mee. Een gedenkteken is meestal uniek en vergt handwerk om te herstellen of te vernieuwen. De kosten hiervan kunnen al snel boven de aanschafkosten uitkomen. Zeker bij dure (kwetsbare) steensoorten het dan ook raadzaam om aan een verzekering te denken.

U kunt hiervoor bij uw eigen uitvaartverzekeraar of assurantiepersoon terecht. Ook kunt u zich hierover laten informeren bij de maker van het grafmonument.

De kosten voor een dergelijke verzekering bedragen 10% tot 20% van de aanschafwaarde en is meestalook afhankelijk van het aantal jaren dat de verzekering moet duren. Het opvragen van verschillende offertes kan zeker de moeite lonen, verschillen van bijna 100% zijn niet ongewoon.


Terug naar inhoudsopgave Tips en wetenswaardigheden

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart Encyclopedie