Verklaring van erfrecht

Verklaring van Erfrecht

Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Ook veel instanties vragen om een verklaring van erfrecht.

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

In 2012 heeft de overheid samen met de Nederlandse Vereniging van Banken gemeenschappelijk beleid ontwikkeld over situaties waarbij een verklaring van erfrecht niet nodig is.
Dat is het geval wanneer:
- de overledene op het moment van zijn/haar overlijden getrouwd of geregistreerd partner was;
- de overledene geen testament heeft  laten opmaken;
- het saldo van alle bankrekeningen tezamen lager is dan € 100.000,--.

Wordt aan deze drie voorwaarden voldaan, dan kan de bank volstaan met een bankverklaring.


Terug naar inhoudsopgave: Tips en wetenswaardigheden

Terug naar inhoudsopgave: Uitvaart Encyclopedie