Russisch-orthodoxe Kerk

Russisch Orthodoxe kerk
De onderstaande informatie is globaal. Lokale gebruiken, stromingen en richtingen binnen de religie kunnen bepaalde gebruiken afwijken van het hier beschrevene.


Achtergrond
De Russisch*-orthodoxe** Kerk is uit het Byzantijnse geloof (Grieks-orthodoxe geloof) ontstaan. Er zijn geen specifieke verschillen, behalve taalgebruik, leiderschap en gezangen.


Geschiedenis
De Russische vorst Wladimir wilde met Anna, de zuster van de Byzantijnse keizer, in het huwelijk treden. Hij kreeg echter geen toestemming, omdat hij een 'heiden' was. Wladimir moest zich eerst laten dopen. Zo geschiedde, Wladimir voldeed aan dit verzoek en was bereid zich te laten dopen en het Orthodoxe geloof aan te nemen. Hij en zijn volk werden in 988 Orthodox gedoopt en Anne werd zijn gemalin. Zo is de Russisch-orthodoxe Kerk ontstaan. 


Voorschriften bij de uitvaart
Een Russisch-orthodoxe uitvaart vindt plaats in de kerk met een speciale dienst voor de overledene. Daarna is er nog een korte rouwplechtigheid bij het graf. Het is ook mogelijk dat er enkel een rouwdienst wordt gehouden bij het graf. Hoewel de Orthodoxe Kerk de voorkeur geeft aan begraven, is crematie zeker niet verboden. Zowel de Russisch-orthodoxe als de Grieks-orthodoxe Kerk hebben zich hierover nadrukkelijk uitgesproken. 


De taken van de familie en de priester bij de uitvaart

De familie moet met de begrafenisondernemer en de Russisch-orthodoxe priester de dag en het uur van de begrafenis en de kerkdienst afspreken. Iemand van de familie dient ook de koordirigent(e) in te lichten en te vragen of hij/zij die dag met het koor beschikbaar is. 


De uitvaart
Vóór de kerkdienst wordt de kist met de overledene (meestal zonder deksel) op enige afstand van het altaar geplaatst met het gezicht naar het altaar toe. Na afloop van de dienst -ongeveer een uur- gaan de familieleden, vrienden en kennissen naar de kist om afscheid te nemen van de overledene. Daarna vertrekt men naar de begraafplaats. Na de ter aarde bestelling (póchoroni) volgt een lijkmaal (pomínki) dit is echter afhankelijk van de financiële middelen van de overledene of de nabestaanden. 


Het graf
Het graf wordt bezocht en onderhouden. Er worden van tijd tot tijd bloemen bij neergelegd. Ook de grafsteen wordt door de nabestaanden onderhouden.
De Russisch-orthodoxe parochie in Amsterdam heeft een eigen grafveld op begraafplaats Begraafplaats Sint Barbara (Spaarndammerdijk 312, 1014 AA  Amsterdam)


Overige rituelen
Verder zijn er geen bijzondere rituelen.


* Vaak is het hierboven beschrevene ook van toepassing voor leden van de Grieks-orthodoxe, de Armeens-orthodoxe en de Servisch-orthodoxe Kerk. Het onderscheid is vooral gebaseerd op de taal en het hebben van een autonoom patriarchaat met een eigen patriarch aan het hoofd.

** Toelichting Orthodox:
Rond het begrip 'Orthodoxe Kerken' is vaak sprake van misverstanden. Velen denken daarbij aan het rechtzinnig deel van het protestantisme. Deze kerken, ook wel aangeduid als de Oosters-orthodoxe Kerken, vormden samen met de Rooms-katholieke Kerk eeuwenlang de twee grote hoofdstromen in het christendom.
Het westelijk en oostelijk deel van het christendom vielen uiteen tijdens het Grote Schisma van 1054. De Orthodoxe Kerken zien zichzelf als de ware voortzetting van de katholieke (letterlijk: algemene) kerk. 'Orthodox' betekent dan ook zoveel als 'juiste leer'. Oosters-orthodoxen kennen geen paus. Zij zien de patriarch van Constantinopel (Istanbul) als de 'primus inter pares', de eerste onder zijn gelijken. Hoewel er algehele overeenstemming is over de geloofsleer, bestaat de orthodoxe gemeenschap intussen uit veel aparte, vaak nationale kerken.

1. Meer informatie over de Russisch-orthodoxe Kerken in het Buitenland (Synodale kerken) en haar uitvaartrituelen zijn verkrijgbaar bij
Priester Nikolai Semjonof
Église Orthodoxe Russe de St. Job à Uccle - Bruxelles
Avenue du Manoir 8
1180 Bruxelles
tel. 00 32 23 746467 of
tel. 00 32 23 743028 ( De priester spreekt Russisch, Frans en Duits)
Officiële naamgeving is De Russisch-orthodoxe Kerken in het Buitenland (Synodale kerken).
In Nederland kunt u ze vinden in:
Den Haag, Parochie H. Opstanding des Heren, Bakkerstraat 57a
Amsterdam, Parochie H. Maria van Egypte, Muiderstraat 10
Arnhem, Parochie Moeder Gods Bescherming, Amsterdamseweg 96
Literatuur
"De Russisch-orthodoxe Kerk" door A. Dalen Gilhuys, 1983
(uitverkocht, vaak nog wel in een bibliotheek verkrijgbaar) Dit is een zeer gedetailleerd boek met veel informatie over de Russchisch-orthodoxe Kerk.

2. Meer informatie over de Russisch-orthodoxe Kerken (Patriarchaat van Moskou of het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel)
De Russisch-orthodoxe Kerken in het Buitenland is maar één van de orthodoxe Kerken in Nederland; er zijn ook parochies die vallen onder het patriarchaat van Moskou (dat is dus de "originele" Russisch-orthodoxe Kerk in Rusland) of het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.

Voor algemene informatie over deze Orthodoxe Kerken in Nederland:
Orthodoxe Kerk Nederland
Klooster van St.Jan de Doper
Dr. Kuyperstraat 2
2514 BB Den Haag
tel. 070 - 3638484

Vereniging van Orthodoxen "H. Nikolaas van Myra"
Deze vereniging houdt een lijst bij van alle Orthodoxe parochies en geestelijken in Nederland (van alle jurisdicties): www.orthodoxen.nl


Terug naar inhoudsopgave Religie

Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie