Overlijden in het buitenland

Indien iemand overlijdt in het buitenland moet dit binnen 24 of 48 uur bij de alarmcentrale van de (reis)verzekeraar worden gemeld. Deze centrale licht familieleden in, handelt formaliteiten af en zorgt ervoor dat het transport van het stoffelijk overschot naar Nederland wordt geregeld.

Vereiste documenten 

Vereiste documenten bij vervoer van overledene naar Nederland:

1. Lijkenpas, deze speciale pas wordt door de Nederlandse ambassade/
    consulaat aan de hand van artsenverklaring en het paspoort van de overledene
    afgegeven.

2. In sommige landen is voor transport een vergunning nodig die door de lokale
    bestuurder (burgemeester) veelal voor maar 1 dag wordt afgegeven.

3. Frankrijk. De burgemeester van de plaats waar de persoon is overleden moet
    een akkoord telegram ontvangen van zijn Nederlandse collega van de plaats
    waar de begrafenis of crematie zal plaatsvinden.

4. Spanje. Hier is ook toestemming nodig van de rechter voor vervoer van de
    overledene naar het buitenland.

5. In verschillende landen moet het stoffelijk overschot ook worden gebalsemd.

Vervoer van de overledene

Algemeen is dat de overledene vervoerd moet worden in een zinken of loden of zogenaamde luchtdichte doodskist.

Opmerkingen:
De overledene kan ook veelal ter plaatse in het buitenland worden begraven of gecremeerd, maar dat vergoedt een reisverzekering veelal niet. Als indicatie voor kosten van vervoer van overledene uit het buitenland naar Nederland moet u bijvoorbeeld bij vervoer uit Oostenrijk rekenen op ongeveer € 2000,-.