Opbaren thuis of in een uitvaartcentrum

Hoewel het in Nederland nog steeds heel gebruikelijk is om de overledene te laten overbrengen naar een uitvaartcentrum, neemt de trend om thuis op te baren toe.

Een uitvaartcentrum biedt uitkomst, wanneer er thuis niet voldoende ruimte is. Een uitvaartcentrum is echter niet altijd vrij toegankelijk. Dan is het prettig om de overledene thuis op te kunnen baren.

Andere overwegingen
Wordt voor een uitvaartcentrum gekozen, omdat men bang is dat de overledene gaat 'ruiken' of gewoon omdat men er bang voor is, dan is het belangrijk om over de juiste informatie te beschikken. In beide gevallen is het een taak van de uitvaartverzorg-st-er en anderen die betrokken zijn bij het overlijden, de nabestaanden te wijzen op verschillende mogelijkheden.

Juist de fysieke aanwezigheid van de overledene, biedt nabestaanden de kans zich te realiseren dat het definitieve afscheid is aangebroken. Nabestaanden hebben hierdoor 24 uur per dag de mogelijkheid om zich te realiseren dat de overledenen echt dood is en kunnen afscheid nemen in een bekende omgeving op bijna elk gewenst moment.
Het laten overbrengen van de overledene naar een uitvaartcentrum kan leiden tot het zich niet realiseren dat de overledene echt dood is, want hij/zij is immers ergens anders.
Wij pleiten er dan ook voor om zo mogelijk thuis op te baren of in de omgeving waar de dode het laatst heeft verkeerd en waar vrije toegang mogelijk is.

Het probleem van het 'ruiken' van de overledene is tegenwoordig niet meer aan de orde. Het gebruik van een koeling, zeker in combinatie met allerlei luchtverversers, of geurkaarsen voorkomt dit.
Tegenwoordig zijn er naast kistkoelers ook bedkoelers verkrijgbaar (een stalen plaat, verbonden met een koelmachine, die onder of naast het bed gezet kan worden). Hierdoor is het mogelijk om de overledene op te baren in bed, dit kan minder confronterend zijn dan in een kist.

Heeft men angst voor de aanwezigheid van de overledene, maak dit dan bespreekbaar.


Terug naar inhoudsopgave Tips en wetenswaardigheden

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart Encyclopedie