2. Natura uitvaartverzekeringen

Kenmerk van deze verzekeringsvorm is dat er geen geld wordt uitgekeerd...

2. 1 Principe natura uitvaartverzekering

Het principe van de natura uitvaartverzekering is, dat de dienstverlening en producten die bij de uitvaart worden gebruikt, verzekerd zijn. De hoogte van het te verzekeren bedrag was gebaseerd op een zogenaamd 'standaardpakket', ook wel basispakket genoemd. Hierin waren de meest voorkomende diensten en benodigde producten en materialen voor de uitvaart opgenomen. Deze worden door de verzekeraar geleverd of betaald.

Dit principe is er nog steeds, alleen is het pakket tegenwoordig flexibel en gericht op de individuele wensen.

Bij de natura uitvaartverzekering vindt géén uitkering van een som geld plaats na overlijden. De verzekeraar betaalt en/of verleent zelf de nauwkeurig omschreven posten/diensten uit de uitvaartpolis.

Soms is het mogelijk een post/dienst uit de polis waarvan geen gebruik wordt gemaakt, te ruilen voor iets anders of iets meer dan het gestelde maximum. Bijvoorbeeld meer rouwkaarten in plaats van een tweede volgauto etc.

Evenmin wordt er geld uitgekeerd voor niet gebruikte posten/diensten. De verzekering is immers natura, d.w.z. de 'uitkering' bestaat uit diensten en materialen.

Bij het afsluiten van een natura uitvaartverzekering wordt vrijwel altijd gevraagd naar een gezondheidsverklaring.

2. 2 Voordelen natura uitvaartverzekering

 • De uitvaart wordt overeenkomstig de polis uitgevoerd. Voor niet vermelde en wel gewenste diensten/porducten  moet door de nabestaanden worden bijbetaald.

 • Veelal is de premie aan leeftijd en een maximaal aantal jaren gebonden. Indien de verzekerde al op jeugdige leeftijd wordt verzekerd is de premie (voor 'standaard' en 'extra') relatief gezien goedkoop.

 • De periode van premiebetaling loopt vanaf 10 jaar tot gedurende het leven. Overigens is bij een korte periode van premiebetaling de 'maandelijkse' premie uiteraard hoger. De premies variëren sterk en zijn ook afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde.

 • Bij een aantal verzekeringen wordt premievrijstelling gegeven of reductie verleend  als (indien meeverzekerd) een van de partners overlijdt, of arbeidsongeschikt wordt.

2. 3 Nadelen natura uitvaartverzekering

 • De maximum leeftijd om een natura uitvaartverzekering af te kunnen sluiten ligt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen tussen de 60 en 70 jaar.

 • Indien men tussentijds de verzekering opzegt, vindt meestal geen restitutie van verzekeringsgelden plaats.

 • Het zogenaamde uitruilen van diensten en/of producten binnen het gekozen dienstenpakket, kan problemen opleveren.

 • Er is veelal een verplichte keuze voor een bepaalde uitvaartverzorger.
  Indien nabestaanden toch voor een andere uitvaartverzorger kiezen, worden de (meer)kosten van die uitvaart- verzorger niet altijd of slechts gedeeltelijk vergoed door de verzekeraar.

 • Indien er voor een 'standaardpakket' natura-verzekering is gekozen, kan men als nabestaande alsnog met onverwacht hoge uitvaartkosten geconfronteerd worden. 3. 4 Vooraf vergelijken

2. 4 Vooraf vergelijken

Hier hebben we de gemiddelde natura uitvaartverzekering beschreven, zoals die in het verleden werden afgesloten en die nu nog voor velen geldt. Tegenwoordig zijn ook de natura uitvaartverzekeringen aangepast aan de individuele wensen en zijn er meer mogelijkheden tot uitbreiding.

Daarom doe je er goed aan bij je keuze gebruik te maken van de vele vergelijkingssites.

2. 5 Klachtencommissie

Klachten over natura-uitvaartverzekeringen kunt u indienen bij:
Kifid Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel.nr. 0900-3552248 (€ 0,10 minuut)
www.kifid.nl