5. Verdeling van de boedel

Verdeling van de boedel

Na een uitvaart breekt de periode aan waarin de nalatenschap afgewikkeld moet worden. Het verdelen van de boedel is een zaak, waarbij emoties vaak een rol kunnen spelen.

Vooraf:
In het onderdeel Nalatenschap/Erfenis/Notaris worden de formele, vaak financiële zaken beschreven. Het verdelen van de boedel is een andere zaak. Is de boedeldeling geregeld in een testament en/of codicil/legaat, dan is er duidelijkheid. Is er geen testament of zijn niet alle spullen/boedel verdeeld in een testament/codicil/legaat dan is de verdeling aan de nabestaanden.

5. 1 Woning

woningDe tijd die beschikbaar is om de boedel te verdelen is deels afhankelijk van waar de boedel zich bevindt. Is dat in een eigen woning, dan is er meestal voldoende tijd om de boedel te verdelen onder de nabestaanden. Bij een gehuurde woning is het vaak mogelijk om de huur door te laten lopen en ook dan is er extra tijd en ruimte om de boedel te verdelen. Gaat het echter om een kamer in verzorgings- of verpleeghuis of andere instelling, dan is de tijd beperkt. Het kan zelfs voor komen, dat nabestaanden de kamer leeg op moeten leveren, nog voordat de uitvaart heeft plaatsgevonden. Dat is uitermate pijnlijk, omdat in de periode tussen overlijden en uitvaart al zoveel moet gebeuren. Om toch aan deze verplichting van de betreffende instelling te voldoen, is het mogelijk een professioneel bedrijf in te schakelen.
Een ander probleem dat zich kan voordoen als op korte termijn een kamer/woning ontruimd moet worden, is het onderbrengen van de spullen. Om er voor te kunnen zorgen dat de boedeldeling goed verloopt, is tijdelijke opslag een optie. Door de bezittingen tijdelijk op te slaan, is er tijd om de verdeling naar ieders tevredenheid te regelen.

5. 2 Bezittingen

boedel De waarde van bezittingen of die nu financieel of emotioneel is, speelt nogal eens een rol bij de verdeling. Dan is het prettig, dat de overledene zijn of haar wensen hierover heeft beschreven. Dat is echter niet altijd het geval. De verdeling van een erfenis kan tot onprettige situaties en familieruzies leiden. Om dit te voorkomen kan de hulp van een professional ingeschakeld worden. Zo kan een taxateur de waarde van de boedel vaststellen. Een andere mogelijkheid is om nabestaandenzorg of een mediator in te schakelen bij de boedelverdeling, om ongewenste situaties rondom de verdeling te voorkomen.