Aanvulling Besluit op de lijkbezorging 2013

AANVULLING BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING 2013

Met ingang van 2013 is het Besluit op de lijkbezorging aangepast. Daarnaast is het Lijkomhulselbesluit komen te vervallen. Enkele paragrafen hieruit zijn opgenomen in het nieuwe Besluit op de lijkbezorging.

De omschrijvingen in dit aangepaste Besluit die betrekking hebben op de afbreekbaarheid van kisten, lijkhoezen en andere omhulsels zijn echter dusdanig ruim gesteld, dat deze een optimaal verteringsproces niet meer waarborgen.

Hierdoor dreigt een situatie te ontstaan die vergelijkbaar is met de periode vóórdat het Lijkomhulselbesluit van kracht werd: gebruikmaking van materialen die het ontbindingsproces kunnen belemmeren of stagneren.

Gezien dit ontstane hiaat heeft de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) besloten om dit op te vangen door aanvullende / vervangende bepalingen op te stellen, die in de beheersverordening c.q. beheersreglement opgenomen kunnen worden.

Aanvullende/vervangende Modelbepaling t.b.v. beheersverordening of beheersreglement (klik hier)