3. Kapitaal uitvaartverzekeringen

3. 1 Principe kapitaaluitvaartverzekering

Een kapitaal uitvaartverzekering keert het gedrag van de polis uit. De hoogte van het te verzekeren bedrag wordt bepaald door de uitvaartwensen die er zijn.

Een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid -of doen dat automatisch- door indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het verzekerde kapitaal waardevast te houden.

Bij het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering moet vrijwel altijd een eenvoudige gezondheidsverklaring worden ingevuld.

3. 2 Voordelen kapitaaluitvaartverzekering

 • De verzekerde stelt zelf vast op basis van zijn of haar wensen, hoeveel geld er nodig is voor de uitvoering van de uitvaart.

 • De nabestaanden zijn vrij om een uitvaartverzorger naar keuze in te huren voor het verzorgen van de uitvaart.

 • Vaak is het mogelijk om het verzekerde bedrag tussentijds te verhogen, hetgeen wel samengaat met een premieverhoging

 • Nabestaanden worden, door de indexering, later zelden geconfronteerd met onverwachte (hoge) kosten (bijvoorbeeld vanwege prijsverhogingen) voor hetgeen waarvoor de overledene zich heeft verzekerd.

 • Bij een aantal verzekeringen wordt premievrijstelling gegeven of reductie verleend (indien meeverzekerd) als een van de partners overlijdt of arbeidsongeschikt wordt

 • Soms gaat de verplichting tot premiebetaling ook pas in nadat een bepaalde leeftijd (± 18 jaar) is bereikt en is het kind tot het bereiken van die leeftijd 'gratis' meeverzekerd bij de ouders.

3. 3 Nadelen kapitaal uitvaartverzekering

 • De maximum leeftijd om een kapitaal-uitvaartverzekering af te kunnen sluiten is bij de meeste verzekeringsmaatschappijen tussen de 60 en 70 jaar.

 • Tussentijdse verlaging van het verzekerd bedrag is veelal een probleem.

 • Indien men tussentijds de verzekering opzegt, vindt veelal geen restitutie van verzekeringsgelden plaats.

 • Na het verstrijken van de maximale termijn van premiebetaling moet men soms per jaar een vaste bijdrage blijven betalen.

 • Indien de prijzen van verschillende diensten c.q. materialen stijgen boven de indexering e.d., zoals de laatste jaren met  grafrechten is gebeurd, kan het toch gebeuren dat nabestaanden met kosten worden geconfronteerd die zij zelf en/of uit de erfenis moeten betalen.

3. 4 Vooraf vergelijken

Hier hebben we de gemiddelde kapitaaluitvaartverzekering beschreven. Om te weten welke het beste aan jouw situatie en wensen voldoet, kun je eens kijken bij de verschillende vergelijkingssites.

3. 5 Klachtencommissie

Klachten over kapitaal-uitvaartverzekeringen kunt u indienen bij:
Kifid Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel.nr. 0900-3552248 (€ 0,10 minuut)
www.kifid.nl