Jaartallen en Letters

4 - 56 Jaartelling Franse Revolutie
In Frankrijk is op een aantal graven uit met name het begin van de vorige eeuw een jaartelling te vinden, die als uitgangspunt het jaar 1789 heeft (Franse Revolutie).

5701-5755 Jaartelling op joodse graven
De joodse jaartelling begint op de dag van de schepping, 3761 jaar voor Christus. Het christelijke jaartal is globaal te herleiden door van het joodse jaartal 3760 af te trekken.

vrijmets Jaartelling op graven van de Vrijmetselaars
De jaartelling van de Vrijmetselarij gaat ook uit van de schepping van de aarde. Alleen hier wordt uitgegaan dat de schepping 4000jr eerder plaatsvond.

alpha Alfa en Omega
Het zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet en symboliseren God als het begin en einde van alle dingen.

ihs  IHS
IHS zijn de eerste drie letters van het Griekse woord voor Jezus. Een andere verklaring is dat het de afkorting is van Iesus ho'minum salvator (Jezus, de heiland des mensen). Ook kan het de afkorting zijn van: in hoc salis (hierin (ligt) de zaligheid).

pax PAX
Pax betekent vrede (latijn). Symbool van Christus, die de vrede op aarde bracht.

rip R.I.P.
R.I.P. is de afkorting van het latijnse Requies'ca(n)t in Pace en betekent hij/zij ruste in vrede.

px XP
Het monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus vormen.
De ovale cirkel, het ei, is het symbool van geboorte en nieuw leven, het is tevens een verwijzing naar de opstanding van Christus.

 pxao XPA
Het monogram van Christus met links en rechts respectievelijk de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, als symbool van het begin en het einde.

Ad Patres Naar de vader (dood of weggegaan)

A.A.S. Anno Aetatis Suae: In het jaar van zijn leeftijd/op de leeftijd van

A.D. Anno Domini: In het jaar van de Heer

A.V.Annos Vixit: Hij/zij leefde zoveel jaar

B.M. Beatae Memoriae: Van gezegende herinnering

Dei gratia Door de genade van God

Dei gratias In dankbaarheid bij God

D.O.M. Deo, Optimo, Maximo: Naar God, de Beste, de Grootste

Gloria in Excelsis Deo Geloofd te zijn bij God, de Almachige

H.I. Hic Iacet of Hic Jacet: Hier ligt. Het oude Latijn had geen letter J, de letter is later toegevoegd.

I.N.R.I. Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum: Jezus Christus, Koning van de Joden