Inleiding Uitvaartcodicil / Laatste Wensenformulier

bloemen

Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensenformulier is bedoeld om wensen rondom overlijden en uitvaart vast te leggen. Zo wordt praktische informatie achter gelaten voor nabestaanden. Met andere woorden, het is een houvast om nabestaanden op weg te helpen en ze te laten weten wat jouw wensen zijn.

Dit wensenformulier is niet uitputtend. De belangrijkste onderwerpen rondom een overlijden en uitvaart worden behandeld. Onderwerpen waarover geen misverstanden mogen ontstaan en om onverkwikkelijke situaties te voorkomen.
Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensen-formulier bestrijkt de periode vanaf het overlijden tot na de uitvaart.
Uiteraard kan deze lijst worden aangevuld. Daarvoor verwijzen wij graag naar onze uitvaartencyclopedie, waarin uitgebreide informatie te vinden is over tal van zaken rondom de uitvaart.

Uitdrukkelijk staat hier wensen, geënt op art. 18 van de Wet op de lijkbezorging:
" De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden”

Het Uitvaartcodicil is dan ook niet bedoeld om "over het graf heen te regeren". Het zijn uiteindelijk de nabestaanden die afscheid moeten nemen!
Je kunt natuurlijk het Uitvaartcodicil / Laatste wensenformulier bij het testament door de notaris laten opnemen c.q. laten insluiten. Houdt er echter wel rekening mee dat het testament meestal niet gelijk opgevraagd c.q. geraadpleegd wordt na overlijden. Wil je er zeker van zijn dat jouw wensen worden uitgevoerd, geef dan minimaal 2 mensen in je omgeving een door jou ondertekend afschrift van jouw uitvaartcodicil.

Is er een testament, benoem dan één van die 2 mensen tot één ster executeur in het testament. Een één ster executeur is namelijk belast met het regelen van de uitvaart. Hij/Zij is de opdrachtgever tot de uitvaart en is als opdrachtgever ook degene die bepaalt hoe de uitvaart wordt geregeld.

Tot slot

Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensenformulier is niet verbonden met één bepaalde uitvaartverzekeraar of uitvaartondernerming.
Evenmin verwijst het naar één bepaalde uitvaartverzekeraar of -ondernerming.