Inleiding Rouw

herinneringen

Rouw.nl

Rouw.nl is eind jaren 90 tot stand gekomen in samenwerking met Jos de Keijser, Jan van den Bout en Paul Boelen, destijds verbonden aan de vakgroep Psychologie van de Universiteit Utrecht.
De informatie was gebaseerd op onderzoek en beschreven vanuit de psychologische kant van rouw.
Inmiddels is er veel meer bekend over rouw en wordt rouw ook steeds meer erkend in het dagelijks leven. Dat is aanleiding geweest om de inhoud te actualiseren. De teksten zijn geschreven door Liesbeth Timmers.