Inhoudsopgave Na een uitvaart

man-vrouw-op-bankje

Aandachtspunten voor na de uitvaart

Na de uitvaart is er vaak nog veel te doen en uit te zoeken, maar ook is het belangrijk tijd te besteden aan de wijze van gedenken en het omgaan met het verlies.


Onderstaand worden de verschillende onderdelen van een nalatenschap besproken, waar je na een overlijden mee te maken (kunt) krijgen. Dit zijn zaken die meestal direct na de uitvaart aan de orde zijn.

Voor het kiezen van een passende manier van gedenken is veel meer tijd.

Tot slot komt het omgaan met het verlies aan bod. Daaraan is geen tijd gebonden.  

1. Nalatenschaps afwikkeling

1. 1  Banken en verzekeringen

1. 2  Belastingopgave

1. 3  Pensioen, loon, salaris

1. 4  Uitkeringen

2. Belasting en uitkeringen

2. 1  Aangifte erfbelasting

2. 2  Uitvaartkosten en belasting

2. 3  Aangifteformulieren F en P

2. 4  Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

2. 5  Registergoederen

2. 6  Uitkeringen sociale verzekeringen

3. Studiefinanciering

3. 1 Aanvullende beurs

3. 2 Schuld studiefinanciering

4. Overheid

4. 1  Overheid en overlijden

4. 2  Overheid en nabestaanden

5. Verdeling van de boedel

5. 1  Woning

5. 2  Overige bezittingen

6. Gedenken

6. 1 Neem de tijd

6. 2  Na een begrafenis

6. 3 Na een crematie

7. Omgaan met verlies

7. 1 Verlies van een naaste