Inhoudsopgave Na een overlijden

bronzen hond

Direct te doen na een overlijden

1. (Huis)arts inlichten

2. Uitvaart regelen / uitvaartverzorger inschakelen

3. Aangifte doen

4. Verlof tot cremeren of begraven

5. Contact opnemen met de begraafplaats of het crematorium

6. Verklaring van erfrecht laten opstellen

1. De laatste zorg

Neem de tijd

Om rekening mee te houden

De verzorging van het lichaam

2. Soort uitvaartverzekering en vergoeding

2. 1 Verschillen tussen uitvaartverzekeringen

2. 2 Naturaverzekering

2. 3 Kapitaalsverzekering

2. 4 Uitvaartdeposito/-koopsom

2. 5 Oude polissen en begrafenisfondsen

2. 6 Voor eigen rekening

2. 7 Opdrachtgever voor de uitvaart

3. Financiële zaken na overlijden

3. 1 Banken en verklaring van erfrecht

3. 2 Verschillende soorten machtigingen

3. 3 Gebruik pincode

 

Leidraad voor een uitvaart

Model van verklaring van overlijden, af te geven door de behandelende arts

Voorwaarden voor een verlof tot begraven of cremeren

Teruggaaf motorrijtuigenbelasting na overlijden