Humanisme

logo humanismeHumanisme als inspiratiebron
Humanisme is een levensovertuiging die ervan uitgaat dat mensen zelf zin en vorm geven aan het eigen bestaan, door keuzes die zij maken.
De mens is verantwoordelijk voor zichzelf en de ander. Respect voor de menselijke waardigheid staat daarbij voorop. 


Het Humanistisch Verbond

Het Humanistische verbond (HV) is een landelijke vereniging die opkomt voor zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. Keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid staan centraal. Het Humanistisch Verbond onderzoekt wat bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en brengt dit in activiteiten en standpunten naar buiten. Verder behartigt het HV de belangen van mensen die zich in het humanisme herkennen. Voor de leden wil het Humanistisch Verbond een inspiratiebron en ontmoetingsplaats zijn. Humanistische uitvaartbegeleiding is één van de dienstverlenende activiteiten van het Humanistisch Verbond. 


Afscheid van een overledene
Ieder mens wil graag op een passende wijze afscheid nemen van een overleden dierbare. Tijdens de uitvaartplechtigheid wilt uitdrukking geven aan uw herinneringen, gedachten en gevoelens. Dat kan in de vorm van muziek, gedichten en een toespraak. De toespraak vormt vaak een belangrijk onderdeel van de uitvaart. Voor een toespraak kunt u een beroep doen op één van de uitvaartbegeleiders van het Humanistisch verbond.  


Een passende toespraak

Een humanistische uitvaartbegeleider houdt tijdens de uitvaartplechtigheid een korte toespraak. Hij bereidt zich voor door middel van meerdere gesprekken met de nabestaanden. In de humanistische uitvaartbegeleiding staat het leven van de mens centraal. Humanisten gaan ervan uit dat de mens zelf inhoud aan zijn leven kan geven. Ze geloven in het algemeen niet in een voortbestaan na de dood. In de toespraak ligt de nadruk dan ook op de levenshouding van de overledene en zijn of haar betekenis voor anderen. De uitvaartbegeleider probeert de gevoelens en herinneringen van de nabestaanden onder woorden te brengen. Ook kan hij u helpen bij het maken van een toespraak die u zelf wilt houden. U kunt van de uitvaartbegeleider persoonlijke aandacht voor uw situatie verwachten.
De uitvaartbegeleiders werken onder verantwoordelijkheid van het Humanistisch Verbond. Het humanisme vormt de inspiratiebron voor deze dienstverlening. Als u denkt dat uitvaartbegeleiding in de toekomst een handreiking kan bieden voor u en uw nabestaanden, druk dan deze pagina's thuis af en bewaar ze dan bij uw 'laatste wil papieren' en maak uw omgeving attent op het bestaan ervan.


Kosten
De uitvaartbegeleiders zijn professionele vrijwilligers die alleen de gemaakte kosten vergoed krijgen. Van de nabestaanden wordt een vergoeding gevraagd voor het in stand houden van deze dienstverlening. De kosten variëren per regio met een maximum van € 225,--. Sommige uitvaartverzekeraars vergoeden deze kosten.


Meer informatie

Als u een beroep wilt doen op deze dienstverlening, kunt u contact opnemen met de werkgroep uitvaartbegeleiding in uw regio. Meer informatie kunt u vinden op www.humanistischverbond.nl


Terug naar inhoudsopgave Religie

Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie