Extra vergoedingen uitvaartverzekering

Door een aantal verzekeringsmaatschappijen worden kosten vergoed ook wanneer deze niet in de polis zijn opgenomen.
Als er een polis "in kapitaal" is afgesloten, keert de verzekering een vast bedrag uit. Hiervan kunnen alle kosten van de uitvaart worden betaald, inclusief advertenties in kranten, bloemen etc.
Is er een polis "in natura" afgesloten, dan kunnen de kosten van de uitvaart aan de verzekering worden gedeclareerd. Welke kosten er daadwerkelijk worden vergoed, verschilt per verzekeraar.

Bij vrijwel alle natura-verzekeringsmaatschappijen kunt u zelf bepalen waar u b.v. adverteert of bij wie een kist besteld wordt. Waar u wel rekening mee moet houden, is de hoogte van het bedrag dat besteed kan worden.
Overigens kennen veel naturaverzekeringen ook een 'vrij besteedbaar bedrag' (varieert van honderd tot enkele honderden euro's). Dit bedrag kunnen nabestaanden geheel naar eigen inzicht besteden ten behoeve van de uitvaart, b.v. voor extra bloemen, bijzondere kist, baarkleed, meer bedankkaartjes etc.

Als u twijfelt, kan uw uitvaartverzorger u er wellicht meer over vertellen.


Terug naar inhoudsopgave Tips en wetenswaardigheden

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart Encyclopedie