Consumentenrechten

De nabestaande als consument
In het Nieuwe Burgerlijk Wetboek wordt de consument beschermd tegen allerlei verkooptrucs/manipulaties etc. Het blijkt echter dat veel nabestaanden zichzelf niet als consument beschouwen en veel uitvaartdienstverleners niet als verkopers. In de wet wordt echter geen uitzondering gemaakt voor de uitvaart. Hier gelden dezelfde rechten en plichten uit het NBW als elke andere dienst of (ver)koop/-huur van produkten.

Negen gouden regels bij de uitvaart voor nabestaanden (en verkopers) zijn:
1. Algemene voorwaarden gelden alleen als deze door de consument zijn aanvaard en de klant deze tijdig heeft kunnen lezen.
Eerst lezen en dan tekenen geldt met name hier: laat u zich niet door de droevige omstandigheden en tijdsdruk overhalen om maar snel te tekenen. Een uitvaart kan niet overgedaan worden.

2. Uitsluiten van schadevergoeding of van andere rechten van de koper door de verkoper is altijd ongeldig.
In de uitvaartbranche wordt nogal eens werk uitbesteed aan onderaannemers. Hierbij valt onder andere te denken aan vervoer door taxibedrijven, bloemarrangementen en kist.  Als de uitvaartondernemer (verkoper) dit verzorgt, betekent dit dat hij ook aansprakelijk is. Het 'excuus' het taxibedrijf was te laat met volgauto's, dat kunnen wij niet helpen, gaat hier dan ook niet op.

3. Het risico en de kosten van bezorging zijn voor rekening van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.
Als de door u bestelde doodskist niet in voorraad blijkt te zijn -terwijl de verkoper dat wel zei- dan hoeft u daar geen bestel- c.q. bezorgkosten voor te betalen.

4. De gekochte of gehuurde zaak moet de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn gebaseerd op de voorlichting van de verkoper en/of reclame van de fabrikant.
De geluidsinstallatie in het uitvaartcentrum c.q. aula behoort te werken, het grafmonument moet voldoen aan de voorwaarden van de begraafplaats, de steenhouwer behoort zich daarover te informeren.

5. Als de zaak die eigenschappen niet bezit, heeft de koper recht op gratis herstel of anders op vervanging of teruggave van de huur/koopprijs door de verkoper, óók als er geen garantie is gegeven.
Zie regel 4.

6. Garantietermijnen zijn alleen bindend tussen de maker/fabrikant en de koper. Ook ná de garantietermijn kan de koper nog recht hebben op herstel, vervanging of teruggave van de koopprijs door de verkoper.
Als een grafsteen -met 10 jaar garantie- na 11 jaar verzakt en breekt en dit blijkt voort te komen uit een ondeugdelijke fundering aangelegd door de steenhouwer, dan heeft u toch recht op een van de voornoemde zaken.

7. Als de verkoper verkeerde informatie geeft of de koper/huurder niet waarschuwt tegen verkeerde voorstellingen, mag de koper/huurder de koop/huur vernietigen.
Als u een eiken doodskist bestelt en het blijkt een gefineerde (buitenkant dun laagje eiken geplakt op spaanplaat of i.d.) kist te zijn, zonder dat u dat verteld is, dan mag u de koop vernietigen, c.q schadevergoeding eisen.

8. Koop is koop, ruilen is een gunst, tenzij anders is afgesproken.
Als u een eiken doodskist besteld en u wilt bij nader inzien toch een grenen doodskist, dan zult u de eiken doodskist toch moeten betalen.

9. Als de zaak (het gekochte/gehuurde) een gebrek heeft dat schade veroorzaakt aan een andere zaak is de fabrikant/maker, danwel de verkoper aansprakelijk. Dit hangt af van het aankoop-bedrag.
Als er een handvat van een doodkist afbreekt en u als drager van de doodskist daardoor schade oploopt aan uw kleding, dan moet die vergoed worden.

Voor specifieke klachten in de uitvaart klik hier

Terug naar inhoudsopgave: Tips en wetenswaardigheden

Terug naar inhoudsopgave: Uitvaart Encyclopedie