Boek: Nu je er niet meer bent | dochters schrijven aan hun overleden moeder

boek_dochters_schrijven Suzan Moes e.v.a.

Het idee voor dit boek ontstond toen Suzan Moes met Hadewijch Griffioen sprak over de brief die zij aan haar moeder schreef, kort nadat deze was overleden. De behoefte om haar moeder, na haar dood, nog iets te vertellen, moest een uitweg vinden.
Al schrijvend kwamen allerlei knellende aspecten binnen hun verhouding bloot te liggen, waardoor er, tot haar verrassing, een breder inzicht over hun moeder- en dochterschap naar voren kwam.
Zouden andere vrouwen ook dergelijke ervaringen hebben? Navraag leverde veel positieve reacties op. Het idee ontstond om brieven van dochters aan hun overleden moeder in boekvorm te publiceren. Samen met Claar Griffioen, die zich later bij het team voegde, zouden zij de redactie vormen.

Voor deze bundeling schreven achtentwintig vrouwen een brief aan hun moeder. Ieder van hen ervoer dit als een kans om vrijuit te kunnen zeggen wat niet eerder kon worden besproken. Ingrijpende gebeurtenissen werden in de brieven opnieuw beleefd. Ook houdt iedere brief een geruststellende mededeling in voor de moeder. Of ook voor de dochter zelf? Het leven gaat door ondanks het verlies; dochters redden het zonder hun moeder.


 

Titel

 Nu jij er niet meer bent

Auteur

Suzan Moes e.v.a.

Uitgever

EastWestArts, Utrecht

ISBN

978-90-811354-3-6

Prijs

€ 17,50

Uitvoering/omvang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Boekenlijst Rouw Volwassenen