Bijkomende kosten asbestemmingen

 • Verstrooiing
  De meeste crematoria hebben een strooiveld. Soms beschikt men daarnaast ook over een bijzonder verstrooiterrein, zoalsde Eendenkooi in Haren en het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen aan de Veluwe, vlakbij Arnhem. De kosten van het verstrooiien variëren en zijn mede afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van familie/nabestaanden.
  Behalve op land kan verstrooiing ook plaatsvinden op zee, per schip of vliegtuig. Ook hier variëren de kosten, mede afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van familie/nabestaanden. Het aantal passagiersplaatsen kan overigens beperkt zijn.
 • Asbus verzending
  Voor thuisbezorging van de asbus zijn de kosten mede afhankelijk van de afstand tussen crematorium en de bestemming. Dat kan thuis zijn, maar ook een ander crematorium of een begraafplaats.Voor verzendingen naar het buitenland betaalt men naast de verzendkosten vaak ook administratiekosten.
 • Algemene nis
  Plaatsing van de asbus in de algemene nis is het eerste halfjaar meestal gratis. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat in verband met privacy deze algemene nis niet voor bezoek toegankelijk is. De asbus is namelijk samen met anderen in een groot magazijn opgeslagen.
 • Urnenmuur (columbarium)
  Het plaatsen van een asbus in een nis van de urnenmuur gebeurt meestal voor een periode van 5 jaar. Dit is exclusief de kosten voor een sierurn en/of sluitplaat. Soms is ook bijzetting per jaar mogelijk. Het principe van een koopnis of koop van eeuwig-durend recht op een nis zoals dat op sommige begraafplaatsen bij een graf wel het geval is, kent men niet.
  Sommige crematoria beschikken over columbaria met dubbele nissen en/of urngraven, ook wel urnkelders genoemd. De kosten hiervan lopen nogal uit een.
 • Sierurnen
  Sierurnen zijn urnen waarin de asbus wordt geplaatst. Deze zijn meestal verplicht, tenzij men voor een ondoorzichtige sluitplaat of een urngraf kiest. Het materiaal waarvan de sierurn wordt gemaakt varieert van keramiek tot metaal en van hout tot natuursteen. Men moet er overigens wel op letten dat het materiaal weer- en vorstbestendig is, daar ze vaak in de buitenlucht staan. De kosten van een sierurn zijn onder andere afhankelijk van het materiaal waar voor gekozen wordt.
 • Sluitplaten
  Sluitplaten zijn platen die de nis in het columbarium afsluiten nadat de asbus erin is geplaatst.
 • Bijzetting in een familie- of eigen graf op een begraafplaats
  Buiten de kosten van de begraafplaats voor bijvoorbeeld het openen en sluiten van het graf, moet u rekenen op kosten zoals die gelden voor de eerder genoemde 'asbus thuis' . Dan brengt u zelf de asbus over van het crematorium naar de begraafplaats. Laat u het overbrengen verzorgen door het crematorium of de begraafplaats dan moet u naast de administratiekosten rekenen op reiskosten en in rekening gebrachte uurlonen.
 • Gedenkmogelijkheden
  Naast voornoemde asbestemmingen zijn er in de afgelopen jaren veel meer mogelijkheden bijgekomen om de as een bestemming te geven, zoals as- en gedenksieraden en de overledene in een of andere vorm te herdenken. Weliswaar is niet alles overal mogelijk, maar u kunt er wel naar vragen. Zo zijn er gedachtenisplaatjes of -stenen voor bij een strooiveld. Of medaillons waarin wat as van de overledene bewaard kan worden. Ook kan men kiezen voor het adopteren van een bank of boom in het park.