Basispakket Natura Uitvaartverzekering

Vooraf

De hieronder vermelde diensten, producten en materialen voor de uitvaart kunnen van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. We hebben zoveel mogelijk getracht de gemiddelde 'uitkering' van een naturaverzekering te beschrijven. Is een natura-uitvaartverzekering iets voor jou, vergelijk dan de verschillende offertes van uitvaartverzekeraars met elkaar. Alleen dan is het mogelijk een op jouw wensen afgestemde natura uitvaartverzekering te kiezen.
Naast de grote landelijk werkende verzekeraars kun je je ook laten informeren door een uitvaartvereniging, -stichting of -ondernemeing.

In kosten van de uitvaart vind je informatie over wat er zoal aan kosten komt kijken bij een uitvaart. In dit kostenoverzicht zijn ook de kosten voor een begrafenis en crematie te vinden. 

Samenstelling van een gemiddeld natura 'standaard-/basispakket'

 • Er wordt voor een uitvaartverzorger gezorgd.  Een uitvaartverzorger naar eigen keuze kan tot extra kosten leiden.
 • De aangifte van overlijden bij de gemeente wordt geregeld.
 • Verkrijgen van verlof voor begraven of cremeren bij de gemeente
 • Het vervullen van overige formaliteiten en diensten als regelen van dag en tijd voor de begrafenis of crematie, eventuele overbrenging en opbaring in het uitvaartcentrum etc.
 • De uitvaartkist met binnenbekleding (veelal het standaard model/- bekleding)
 • Verzorging en opbaring van de overledene in een uitvaartcentrum* of thuis (indien uitvaartcentrum over een 'standaard' en een 'luxe' opbaarruimte beschikt worden de kosten van de standaard vergoed).
 • Vervoer van de overledene, minimaal binnen woonplaats overledene, maximaal binnen Nederland.
 • Rouwbrieven/-kaarten en porti (veelal maximaal 50 stuks).
 • Op de dag van de begrafenis of crematie: een lijkauto en een tot twee volgauto voor vervoer naar het dichtsbijzijnde crematorium* of begraafplaats*.
 • Gebruik van de aula, in het uitvaartcentrum, de begraafplaats, het crematorium.
 • De kosten van het afspelen van muziek (cassette/plaat/cd) in de aula, is overigens vaak gratis.
 • Na de begrafenis c.q. crematieplechtigheid gebruik van de koffiekamer indien aanwezig.
 • Koffie, thee, cake en koek (soms aan een maximaal aantal personen gebonden).
 • Condoléance register.
 • Kosten van het graf, vaak het goedkoopste graf (in de grote steden een algemeen graf ) met daarbij veelal slechts 10 jaar grafrechten en/of tot maximaal de kosten van een crematie ± € 950,-) .
 • Kosten van de crematie, verstrooiing van de as (veelal alleen de kosten van verstrooiing op zee of op het crematorium terrein) of bijzetting van de as voor 1 jaar in de algemene nis van het crematorium (is overigens veelal al gratis voor 1 jaar) en soms ook de kosten voor de eerste 3 tot 5 jaar in een nis in het columbarium.
 • Dankbetuigingen en soms ook bidprentjes (veelal maximaal 50 stuks).
 • Enkele verzekeraars verlenen ook nog nazorg.
  Dit betekent dat meestal enige tijd na de uitvaart iemand op bezoek komt om o.a. te vragen of alles goed is verlopen, en/of er n.a.v. het overlijden nog vragen zijn op verzekeringsgebied etc.

* Bij enkele verzekeraars is de bepaling /voorwaarde opgenomen, dat indien er in de buurt een 'eigen' uitvaartcentrum, begraafplaats of crematorium van de uitvaartverzekeraar is, daar dan gebruik van gemaakt moet worden. Wil je dat niet, dan kunnen de kosten en/of meerkosten voor eigen rekening komen.