Afscheidsbegeleiding, Ritueelbegeleiding, Uitvaartverzorging

Rondom het regelen van een uitvaart zijn verschillende professionals beschikbaar.

Afscheidsbegeleiding

Een afscheidsbegeleider kan evenals een uitvaartverzorger de gehele uitvaart - van sterfdag tot dag van de uitvaart- begeleiden.

Ritueelbegeleiding

Ook is het mogelijk dat een afscheidsbegeleider zich uitsluitend richt op en bezighoudt met het vorm- en inhoudgeven aan afscheidsplechtigheid op de dag van de begrafenis of crematie zelf. Dan is afscheidsbegeleiding hetzelfde als ritueelbegeleiding.

Uitvaartverzorging

Voor het regelen van de gehele uitvaart kan een beroep gedaan worden op een uitvaartverzorger of -verzorgster.