Aangifte overlijden

Plaats van aangifte

De aangifte van overlijden dient te gebeuren in de gemeente waar de overledene is gestorven, ook als dit niet de woonplaats van de overledene is. Tevens kunnen daar akten van overlijden worden opgemaakt betreffende overlijden in bijzondere gevallen te weten:

1. Rechtsvermoeden van overlijden, bijvoorbeeld vermissing na een vliegtuigongeluk, vergaan van een schip, natuurrampen zoals aardbeving, tsunami etc.

2. Aanvulling van de registers met ontbrekende akte.

3. Levenloos geboren kind(eren).

De aangifte kan door de uitvaartverzorger worden gedaan, maar ook door de nabestaande(n). (U kunt aangifte doen, wanneer u uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden).

 Wat moet u meennemen voor de aangifte van overlijden:

1. B-enveloppe (een enveloppe welke bestemd is voor het CBS en waarin een formulier is gevoegd waarop de geneeskundige (veelal de huisarts) die het overlijden heeft vastgesteld en gegevens omtrent de doodsoorzaak heeft vermeld).

2. Indien natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden afgegeven door de behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer.

3. Indien onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis afgegeven door de Officier van Justitie.

4. Indien uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige.

5. Indien er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding.

6. Desgewenst het trouwboekje/ partnerschapsboekje in verband met bijwerking gegevens overlijden.

Men krijgt dan op verzoek een akte van overlijden, die men weer moet overleggen bij de eventuele verzekeringsmaatschappij van de overledene en eventueel bij de notaris. De kosten van de acte van overlijden bedragen ongeveer € 12,--.

Men kan dan tevens verzoeken om een vergunning tot begraven of cremeren, wanneer de uitvaart in dezelfde gemeente plaatsvindt.

Tijdstip van aangifte

Er is geen vastgestelde aangiftetermijn, maar in verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie dient te geschieden, moet u doorgaans binnen vijf dagen na de dag van overlijden aangifte doen. Hier blijft overigens de termijn van zes dagen -waarbinnen begraven of gecremeerd moet worden na de dag van overlijden- van kracht.