4. Uitvaartdeposito,-koopsom

De uitvaartdeposito, -koopsom

Ook dit is een verzekering, alleen wordt het bedrag van deze verzekering in één keer gestort

4. 1 De uitvaartdeposito, -koopsom

Een uitvaartdeposito, -koopsom bestaat uit een bedrag dat in een keer wordt gestort door de verzekerde zelf of een derde, b.v. de ouders.

Dit bedrag dat na het overlijden van de 'storter en/of eigenaar' vrijkomt, is bestemd voor de bekostiging van de uitvaart of onderdelen daarvan. De hoogte van het te storten bedrag is afhankelijk van de wensen.

Een aantal verzekeraars en banken biedt de mogelijkheid -of doet dat automatisch- door indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het gestorte kapitaal waardevast te houden.

4. 2 Voordelen uitvaartdeposito, -koopsom

  • De 'storter en/of eigenaar' van het bedrag van het uitvaartdeposito, -koopsom stelt zelf vast op basis van zijn wensen, hoeveel geld er nodig is voor de uitvoering van zijn uitvaart.
    Meestal is door indexering als het bedrag voldoende om ook op een veel later tijdstip de kosten van de uitvaart te betalen.
    Daar het uitvaartdeposito, -koopsom in principe gebonden is aan de uitvaart, weet de 'storter en/of eigenaar' ook zeker, dat het gestorte bedrag aan de uitvaart besteed zal worden.

  • Vaak is het mogelijk om het bedrag (de waarde van het deposito of koopsom) tussentijds te verhogen.

  • Nabestaanden worden, door de indexering, zelden later geconfronteerd met onverwachte (hoge) kosten vanwege tussentijdse prijsverhogingen. Het bedrag is door indexering hoog genoeg om de uitvaart in principe naar wens van de overledene uit te voeren. Tenminste als het -destijds- gestorte bedrag nog overeen stemt met die wensen.

  • Vooral voor mensen die ouder zijn dan 60 à 70 jaar en die geen of een onvoldoende regeling hebben getroffen om hun uitvaart te bekostigen, kan een uitvaartdeposito/ -koopsom een oplossing zijn. Onder bepaalde voorwaarden is de 'storting' van de aankoop van het uitvaartdeposito of de koopsom ook een aftrekpost voor de inkomsten-belasting ('buitengewone lasten').

4. 3 Nadelen uitvaartdeposito, -koopsom

  • Gehele of gedeeltelijke opvraging van het 'gestorte bedrag' bij leven van de storter en/of eigenaar van het uitvaartdeposito/ -koopsom, levert vrijwel altijd problemen op. Zeker indien het bedrag als aftrekpost bij de inkomstenbelasting is gebruikt.

4. 4 Vooraf vergelijken

 Er zijn vele aanbieders, met elk hun eigen voorwaarden. Je doet er dan ook verstandig aan bij het overwegen van een uitvaartdeposito of-koopsom. Om te weten welke het beste aan jouw situatie en wensen voldoet, kun je de verschillende vergelijkingssites raadplegen.

4. 5 Klachtencommissie

Klachten over uitvaartdepositos/ koopsom kun je indienen bij het
Kifid Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel.nr. 0900-3552248 (€ 0,10 minuut)
www.kifid.nl