4. Overheid

Overheid

Wanneer iemand is overleden, moet diens nalatenschap worden afgewikkeld.

4. 1 Overheid en overlijden

De overheid heeft ter ondersteuning een uitgebreide informatie site samengesteld. Hierin wordt informatie gegeven over wat te doen wanneer iemand is overleden.
Daarbij vormt de situatie van de nabestaande, die de nalatenschap regelt, het uitgangspunt. Op deze manier krijgt u een overzicht wat u zelf moet regelen en wat door de betreffende overheidsinstantie wordt geregeld.
U kunt de website vinden onder Overheid en Overlijden

4. 2 Algemene Nabestaandenwet

Wanneer iemand komt te overlijden die een partner of minderjarige kinderen achterlaat, kan de overheid financiële ondersteuning bieden. Dit gebeurt in het kader van de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Of iemand in aanmerking komt voor deze Nabestaandenuitkering is afhankelijk van de situatie. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de Sociale verzekeringsbank, die deze bijdrage in het kader van de Anw namens de overheid uitkeert.