2. Soort uitvaartverzekering en vergoeding

Uitvaartverzekeringen

Verschillen tussen uitvaartverzekeringen zitten onder andere in de wijze van uitkering....

2. 1 Verschillen tussen uitvaartverzekeringen

Heeft de overledene een uitvaartverzeke-ring afgesloten, dan is het goed om te weten om welke soort verzekering het gaat. De meest voorkomende zijn de natura uitvaartverzekering, de kapitaalsverzekering en combinaties daarbinnen.

Voor het regelen van de uitvaart is het belangrijk om te weten of er in geld of in diensten en producten wordt uitgekeerd. Is er een naturaverzekering dan worden de diensten en producten betaald door de verzekering. Een kapitaalsverzekering keert het bedrag, waarvoor de verzekering is afgesloten uit. Ook kan er een uitvaartdeposito, -koopsom aanwezig zijn.

2. 2 De natura uitvaartverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering zijn diensten en producten tot een bepaald bedrag verzekerd. Welke dat zijn staat beschreven in de polis. Vraag in geval van een naturauitvaartverzekering altijd goed de mogelijkheden na. Wordt er gekozen voor een andere uitvoering van een product of dienst, dan omschreven in de polis,kunnen daar extra kosten uit voortkomen, die niet door de verzekering worden gedekt. Een naturauitvaartverzekering keert geen geld uit In het hoofdstuk Uitvaart verzekeren vindt u meer informatie over de natura-uitvaartverzekering

2. 3 De kapitaalsverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering wordt na overlijden het verzekerde kapitaal uitgekeerd aan de nabestaanden. Naar meer informatie over de kapitaalsverzekering

2. 4 De uitvaartdeposito, -koopsom

Een uitvaartdeposito, -koopsom wordt na overlijden van de verzekeringnemer ('storter en/of eigenaar') uitgekeerd aan de nabestaanden. Het is in feite een soort spaarrekening, maar dan wel uitsluitend bestemd voor de bekostiging van de uitvaart. Naar meer informatie over de uitvaartdeposito, -koopsom

2. 5 Oude polissen en begrafenisfondsen

Oude polissen van niet meer bestaande verzekeringsmaatschappijen zijn vaak nog wel geldig. In vrijwel alle gevallen is de oude verzekeringsmaatschappij door een (nog wel) bestaande verzekeringsmaatschappij overgenomen.

Als u de gegevens van de oude verzekeringsmaatschappij heeft kunt u de nieuwe gegevens middels de lijst Oude levensverzekerings- en begrafenisverzekerings-maatschappijen opzoeken. Vervolgens kunt u via het internet de adresgegevens van de nieuwe verzekeringsmaatschappij achterhalen.

2. 6 Voor eigen rekening

Is er geen uitvaartverzekering afgesloten, dan komen de uitvaartkosten voor eigen rekening. Is er onvoldoende contant geld (op de bank) om de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen, moeten de nabestaanden de uitvaartkosten in afwachting van de eventuele erfenis betalen en/of de kosten daarvan voor eigen rekening te nemen.

Zijn nabestaanden daartoe niet in staat of  bereid dan kan de gemeente de uitvaart regelen. De gemeente zal de kosten vervolgens verhalen op de nalatenschap/ de nabestaanden.

2. 7 Opdrachtgever voor de uitvaart

Wees je ervan bewust, dat de 'opdrachtgever voor de uitvaart' altijd aansprakelijk is voor de kosten van de uitvaart die door de uitvaartverzorger etc. zijn gemaakt. Dit geldt ook voor de meerkosten boven de 'waarde' van de naturaverzekering! Daarnaast geldt dat de uitvaartverzorger bij voorrang (zelfs voor de belasting) recht heeft op baten uit de nalatenschap indien de kosten van de uitvaart niet door de nabestaanden en/of verzekering betaald worden.

Opmerking
Nabestaanden dienen overigens wel alle rekeningen i.v.m. de uitvaart te bewaren. Ze zijn eventueel nodig voor de belastingopgave van de overledene (erfbelasting) en voor de eventuele boedelscheiding.