Agenda

Sneek. Workshop Het Afscheidswensendoosje
Dinsdag 09 December 2014, 20:00 - 22:00

afscheidswensendoosje

Workshop Het Afscheidswensendoosje

Voor iedereen die gewoon eens van gedachten
wil wisselen over afscheidswensen voor later.
Wat kan, wat mag, wat wil ik wel en niet vastleggen?
Weten wat er mogelijk is geeft rust.

Rondom het onderwerp dood is dit lastig om na te denken over wensen. We hebben het er liever niet over. Of we leggen alles vast in een boekje (via een ondernemer of een formulier van internet). Dit is soms handig, maar soms juist helemaal niet. Mensen denken dat ze door alles vast te leggen de naasten 'ontzorgen'.
De praktijk laat echter ook wat anders zien. Naasten willen graag meedenken en betrokken zijn bij het afscheid. Soms is het beter een aantal keuzes vast te leggen en daarnaast ruimte laten voor een invulling door nabestaanden
In deze workshop staan wij stil bij wensen voor een laatste afscheid. Wat zijn mogelijkheden? Wij brengen je graag op ideeën waar je misschien zelf niet zo snel op komt. Wij benoemen mogelijkheden en geven ook tips over hoe deze 'vast te leggen' in een afscheidsdoosje. Wat leg je wel vast en wat niet? Hoe zorg je ervoor dat je wensen actueel blijven? Hoe geef je ruimte aan nabestaanden om invulling te geven aan het afscheid?

Sneek: 9 december 2014
Informatiecentrum Harinxmakade 42A
20.00 – 22.00 uur
Kosten deelname: € 5,00
Voor informatie: Gonneke Haaksma , 0515 – 55 86 83.
Opgeven mag, het hoeft niet.