Agenda

Amsterdam. Allerzielen in het Vondelpark
Woensdag 02 November 2011, 19:00 - 21:00

Vondelpark_allerzielen_2011

‘Allerzielen in het Vondelpark’, wordt op 2 november a.s. voor de tweede maal georganiseerd. Het herdenken van dierbaren, op een toegankelijke plek midden in de stad. Brandende lichtjes  in de grote vijver in het Vondelpark zullen symbool staan voor de mensen die er niet meer zijn.

‘Allerzielen’ is de van oorsprong Katholieke feestdag waarop de overledenen herdacht worden. Meestal gebeurt dit op de begraafplaatsen door bloemen te leggen en kaarsen te branden.

'Allerzielen in het Vondelpark', wil het herdenken van mensen die gemist worden op een heel toegankelijke en laagdrempelige wijze organiseren.  Om op ieders eigen manier te herdenken en om het leven te vieren.   ‘Allerzielen in het Vondelpark’ wil daar een steentje aan bijdragen, door deze gedenkdag in een andere omgeving te laten plaatsvinden, letterlijk in het midden van de stadse hectiek.  Zo mag het ook voor anderen zichtbaar zijn dat verlies een rol speelt in veel levens.  En als iedereen druk fietsend door het Vondelpark, vanuit het werk onderweg naar huis of de kroeg, daar getuige van kan zijn.

De grote vijver in het park wordt  het verzamelpunt. Om 19 uur voor kinderen die iemand willen herdenken en van 20 tot 21 uur voor iedereen.

Men kan een drijflantaarn of –bootje te water laten, waarbij een vijver vol brandende lichtjes symbool zal staan voor dierbaren die er niet meer zijn. Een ieder die zich aangesproken voelt door deze gedachte, is welkom.  

Op de website www.allerzieleninhetvondelpark.nl is meer informatie te vinden.

Locatie Vondelpark Amsterdam