waxinelicht

De laatste zorg

In dit artikel wordt globaal beschreven wat de laatste zorg inhoudt. Zo kun je een afweging maken om -actief of passief- deel uit te maken van de laatste verzorging.

De "unieke en persoonlijke" uitvaart

Soms lijkt het wel alsof alles vooral breed uitgemeten moet worden en opvallend moet zijn, ook rondom een uitvaart...

hand-op-hand

‘Het regelen van een uitvaart’

De dood komt bijna altijd onverwachts, ook als iemand terminaal is. De eerste reactie na een overlijden is vaak meteen de uitvaartondernemer of - verzekeraar bellen om de uitvaart te regelen. Dat hoeft niet meteen...

gedragen-kist

2. Soort uitvaartverzekering en vergoeding

Verschillen tussen uitvaartverzekeringen zitten onder andere in de wijze van uitkering....

Zonder schriftelijk verlof -dat kosteloos wordt afgegeven- van de ambtenaar van de burgerlijke stand vindt geen begraving of crematie van een lijk plaats  De gemeente verleent het verlof tot begraven of cremeren, als één van de volgende documenten wordt getoond:

Voorwaarden voor een verlof tot begraven of cremeren

- een overlijdensverklaring, afgegeven door een arts of lijkschouwer

Bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak

- een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de officier van justitie.

Overlijden in België of Luxemburg

Vond het overlijden in België of Luxemburg plaats en hebben de autoriteiten daar een verlof tot begraven of cremeren afgegeven? Dan hoeft in Nederland geen verlof meer te worden aangevraagd. Wil de begraafplaats of het crematorium toch een verlof hebben? Dan mag de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de begraving of crematie plaatsvindt dit afgeven.

Overlijden buiten de Benelux

Vond het overlijden buiten de Benelux plaats? Dan moet voor een verlof tot begraven of cremeren een (gelegaliseerde) overlijdensakte worden getoond aan de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand.

Lijkenpas

Voor het vervoer van een lijk van en naar de landen Cyprus, Griekenland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland, moet bij het stoffelijk overschot een zogenaamde lijkenpas (laissez-passer) aanwezig zijn. Als een lijkenpas wordt getoond, kan op basis daarvan een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven.

Ook als een lijkenpas uit de landen Chili, Denemarken, Frankrijk, Italië, Slowakije of Tsjechië wordt getoond, kan op basis daarvan een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven.