header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Kassa adviseert lid te worden van uitvaartvereniging

In Kassa nr. 4 aug/sep 2010 staat een artikel over de uitvaartbranche onder de noemer ‘Een prijzig afscheid’. Het artikel, geschreven door Ton van Dijk, is gebaseerd op een enquête onder 2.100 consumenten.

Uitkomst

Tijdens het onderzoek stuitte men op vage bedragen en grote prijsverschillen. Met name de vaagheid is een bron van ergernis. De algemene reactie van enkele kritische uitvaartverzorgers is ‘dat het goed is voor de branche om te realiseren dat de klant recht heeft op een helder prijsbeleid’. Vervolgens is een van de tips om ‘lid te worden van begrafenisverenging in de buurt. Ontstaan uit nabuurplicht hebben zij geen winstoogmerk. Leden betalen contributie en zijn regionaal gebonden’.

 

Nuvema

Nuvema kan zich volledig vinden in het geschreven artikel en is ook een groot voorstander van transparantie binnen de uitvaartbranche. Nuvema werkt voor haar uitvaartverzekering door heel Nederland samen met ruim 300 accounts (uitvaartverenigingen en uitvaartondernemers). De laatste jaren is dit aantal fors gegroeid. Met name de volledigheid, openheid en flexibiliteit van ons product spreekt iedereen aan.

 

Product

In overleg met de ondernemer en/of vereniging worden verzorgingspakketten samengesteld die als uitgangspunt dienen waarop invulling wordt gegeven aan een uitvaart in de desbetreffende regio. De natura uitvaartverzekering is modulair van opbouw, de consument kan in overleg met de adviseur het pakket aanpassen aan zijn/haar wensen. Vervolgens hanteert Nuvema de tarieven van de uitvaartverzorger. Deze zijn volledig transparant en ook inzichtelijk voor de consument. Op de polis wordt het verzorgingspakket volledig afgedrukt met daarnaast het verzekerd kapitaal. De nabestaanden krijgen zo ook een indicatie van de wensen van de overledene. Jaarlijks worden de tarieven getoetst. De klant behoudt de keuze om te willen indexeren en is niet verplicht om met een aanpassing mee te gaan.

 

Vereniging

Bij leden van een vereniging houden wij als verzekeraar uiteraard rekening met de uitkering die men als lid van een vereniging krijgt uitgekeerd. De uitvaartverzekering en de uitkering i.v.m. het lidmaatschap zijn voldoende voor de kosten van een uitvaart.

 

Een verzekerde van Nuvema Uitvaartverzekering kan en mag de uitvaart door iedereen laten uitvoeren. Dit heeft geen nadelige invloed t.a.v. het verzekerd kapitaal. Uiteraard adviseren wij onze verzekerden wel om de uitvaart te laten verzorgen door een van onze accounts. Wij weten namelijk dat zij een uitvaart verzorgen waar wij ook achter kunnen staan.

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl