header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Dit zal een grote impact hebben in Halfweg, want het toch bepalende dorpsaanzicht met deze kerk aan de Amsterdamsestraatweg verdwijnt daarmee ook.

Om toch nog iets van deze kerk te behouden heeft de Stichting Begraafplaats Zwanenburg gemeend om de luidklok van deze kerk in een klokkenstoel op deze begraafplaats te plaatsen.

En wat die KLOK betreft, ja die heeft zo zijn eigen geschiedenis en heeft ook vele malen geluid bij een uitvaartdienst met aansluitend een begrafenis op deze begraafplaats. (Linksboven de klok in huidige glorie)

Werd in 1949 nieuw geplaatst omdat de oude klok, uit 1929, in 1943 door

de Duitsers was verwijderd om omgesmolten te worden als oorlogstuig, hetgeen op deze klok, na zoals gebruikelijk de namen van klok en kerk, met de volgende tekst vermeld staat:

“1943  VOOR  OORLOGSTUIG  OMLAAG  GEZONKEN”

“1949  OPNIEUW  M’N  KLOKKEKLANKEN  KLONKEN”

De klok weegt 970 kg. en dat vereist een gefundeerde stabiele stoel, omdat de krachten bij het luiden aanzienlijk zijn. Er is al wel een schaalmodel van gemaakt.

En wat de NOOD betreft, dat zult u kunnen begrijpen.

De Stichting Begraafplaats heeft inmiddels de klok van de kerkgemeenschap aangekocht, maar beschikt niet over voldoende middelen om de klokkenstoel te maken en te plaatsen.

Ook alle formaliteiten, zoals een bouwtechnische tekening en bouwvergunning zijn al geregeld. Echter hopen wij ook op uw medeleven en medewerking om dit te realiseren.

U kunt daartoe een bijdrage overmaken op ING rekeningnummer  3419935 ten name van Stichting Begraafplaats onder vermelding van fonds KLOKKENSTOEL.

Er is een boekje over deze oudste begraafplaats in de Haarlemmermeer in voorbereiding, waarvoor de grond 155 jaar geleden geschonken werd door een predikant. De geschiedenis van deze begraafplaats is de moeite waard en zal herkenbaar én ook nieuw zijnvoor de bewoners van onze beide dorpen. (Op de afbeelding hieronder een animatiefoto van de klokkenstoel)

luidklok_grote_kerk_als_klokkestoel_zwanenburg

U kunt het t.z.t. bestellen, waarvoor dan de informatie zal volgen.

Bij giften vanaf € 100 zal het aan de gulle gever geschonken worden, maar ieder ander bedrag is uiteraard ook van harte welkom.

Wanneer u zich in dit idee kunt vinden hopen wij op uw bijdrage.

 

Comité van aanbeveling:  

J.P.G. van de Meeberg

(Predikant PKN Gemeente Halfweg/Zwanenburg)

H.B. Bruijn

(Burgemeester Haarlemmerliede en Spaarnwoude)

A.J. van der Pijl

(Directeur Dunweg Uitvaartzorg)

P.P. Vreeswijk

(Voorzitter Dorpsraad)

 

Commissie Fondsenwerving Klokkenstoel

Secretariaat:    Beukenlaan 8

1161 TZ Zwanenburg

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl