header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
de heer P. Goderis van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland een cheque van € 10.000 euro voor zijn organisatie uit handen van burgemeester Pauline Krikke en Henry Keizer, de bestuursvoorzitter van 'de Facultatieve Groep'.


135 jaar Moscowa

Begraafplaats & Crematorium Moscowa werd in 1875 officieel in gebruik genomen. Moscowa dankt haar naam aan de nabij gelegen gelijknamige hofstede (1874). Aanvankelijk besloeg de begraafplaats 'slechts' acht hectare, maar na diverse uitbreidingen is Moscowa tegenwoordig ruim dertig hectare groot. Hier bevinden zich circa twintigduizend graven. In 1968 werd de begraafplaats uitgebreid met een katholieke en een algemene aula. Zes jaar later opende Moscowa een crematorium. Sinds 2002 maakt Moscowa deel uit van 'de Facultatieve Groep' en werd begonnen met een ingrijpende verbouwing die bijna een jaar duurde. Tijdens de nieuwbouw en renovatie werd het crematoriumgebouw zodanig aangepast dat het optimaal tegemoet kan komen aan de wensen van nabestaanden. Moscowa is uitgegroeid tot een modern en écht Arnhems begraafpark, met nog steeds de monumentale uitstraling en karakteristieke kenmerken uit het verleden.


Afronding eerste fase Masterplan

In 2007 hebben de gemeente Arnhem en 'de Facultatieve Groep' een gezamenlijk visie voor het park vastgesteld: Masterplan 2007 – 2030, 'van begraafplaats naar begraafpark'. Hiermee wil de gemeente samen met 'de Facultatieve Groep' en de Stichting Vrienden van Moscowa de kwaliteit en de identiteit van Moscowa herstellen én behouden. "De uitvoering van het Masterplan verloopt zeer  voorspoedig", vertelt Leo van Eijk, directeur van Moscowa. "Met de afronding van de eerste fase, vandaag door de burgemeester, is weer een mijlpaal bereikt. Hiermee is de renovatie van een groot aantal monumentale grafstenen, herstel van groenstructuren en aanpassing van entrees afgerond."


'De Facultatieve Groep'
logo_facultatieve_moscowa

Begraafplaats & Crematorium Moscowa maakt deel uit van 'de Facultatieve Groep' (sinds 1874). De kernactiviteiten van de Groep zijn dienstverlening en techniek. Met werkmaatschappijen over de gehele wereld is de Groep actief op een groot aantal terreinen; van automatisering tot internationaal rouwtransport, van verzekeringen tot thanatopraxie en van communicatie tot het leveren van benodigdheden voor de uitvaartbranche, ziekenhuizen en overheidsinstanties. Op het gebied van verbrandings- en milieutechniek is 'de Facultatieve Groep' wereldmarktleider. Sinds 1913 exploiteert de Groep diverse crematoria en begraafplaatsen. Het motto van de Groep is 'Eenheid in verscheidenheid'; bij alles wordt uitgegaan van één kwaliteit: de hoogste.

veel geraadpleegde onderwerpen

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl