header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Stichting Make a Memory maakt foto’s van terminaal zieke en overleden baby’s en kinderen.
Het gaat om baby’tjes vanaf de 24e week van de zwangerschap en kinderen tot zestien jaar. Deze foto’s zijn een belangrijke troost en herinnering voor de ouders van deze kinderen.

De stichting heeft in het hele land een netwerk van professionele fotografen die dag en nacht bereikbaar zijn. Deze fotografen vragen zich bij ieder kind af; wat zou een mooie herinnering voor de ouders zijn? Een foto van het gezichtje, de vingers, handen, een laatste kus van papa of mama. Samen met de ouders komen de fotografen tot een mooie reportage. Die bieden zij aan op CD en in een speciaal boekje met foto’s.

De missie van de Stichting Make a Memory past heel goed binnen één van de thema’s van DELA, namelijk het levend houden van herinneringen. Daarom verdubbelde de organisatie het door de collega’s opgehaalde sponsorbedrag. Door het ondersteunen van verschillende goede doelen als deze geeft DELA haar rol in de samenleving vorm.

Over Stichting Make a Memory
Stichting Make a Memory vervaardigt foto’s voor de familie van terminaal zieke en overleden baby’s en kinderen. Hiertoe werkt zij samen met professionele fotografen. De stichting wil ouders van een overleden kind op deze manier troost bieden. Zij streeft na om iedere ouder die een beroep doet op de stichting van dienst te zijn. Een raad van toezicht ziet toe op de professionaliteit van de stichting. Sponsors, donateurs en fondsen dragen de kosten van de stichting.

 

veel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl