header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

De jury met mevrouw Jacobine Geel (theologe, tv-presentatrice en columniste), de heer Manu Keirse (klinisch psycholoog en licentiaat in de medico-sociale wetenschappen) en de heer Henk Tiesinga (voorzitter van Yarden Vereniging Hoofdbestuur) heeft alle inzendingen bestudeerd en beoordeeld.
De jury is blij met wederom een grote deelname aan de Yarden Prijs. 'De Yarden Prijs 2010 kenmerkt zich door een doorgaande kwaliteitsontwikkeling van de inzendingen. Dit geldt in de breedte van de aangeboden onderwerpen alsook in de diepte van de behandelde thema's. Wij zijn verheugd dat er naast vernieuwde uitingen van bekende thema's ook innovatieve bijdragen zijn.' aldus de jury.

Het Moment
In 2002 begon 'Het Moment', op initiatief van Ton Overtoom en Hermien Embsen, met de ontwikkeling van een totaal nieuwe opleiding in Nederland. De essentie van de opleiding is 'inhoud geven aan een persoonlijk afscheidsritueel'. De eerste studiegroep begon in 2003. In totaal zijn er nu tweehonderd mensen opgeleid, het aantal studenten neemt jaarlijks toe en in 2010 verwacht men 32 studenten op jaarbasis. Naast twintig trainingsdagen bestaat de opleiding uit een observatie- en participatiestage aangevuld met intervisie en coaching. Vanaf 2012 wordt de opleiding ook in België, Duitsland en Engeland gegeven. Door de inzet van Het Moment in de afgelopen acht jaar is er een vernieuwende maatschappelijke bewustwording op gang gekomen.

Return
Return is opgericht door Lonneke te Kamp. Op 20 jarige leeftijd werd Lonneke getroffen door borstkanker. In een periode vol angst, onzekerheid en vragen is zij gaan nadenken over het leven, en over het leven na de dood. "Als ik voor mezelf spreek, wil ik gecremeerd worden. Voor mij hoort daar een houten urn bij. In mijn oriëntatieperiode viel het mij op dat er voornamelijk eenvoudige houten urnen verkrijgbaar waren. Dit trok mij absoluut niet aan." Tijdens haar ziekte heeft Lonneke een bezoek gebracht aan Gambia. Ze heeft het land, haar cultuur en de bevolking in haar hart gesloten. Zij maakte kennis met de kunst van handgemaakt houtsnijwerk. De stap naar een handgemaakte houten urn was vervolgens snel gemaakt en zij heeft een houtsnijder opdracht gegeven een urn te maken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het ontstaan Return. Dankzij Return krijgen nabestaanden de mogelijkheid 'die ene' urn te krijgen voor hun overleden dierbare. De wetenschap, dat de urnen van Return bijdragen aan het behoud van de natuur en de ontwikkeling van een derde wereldland, maakt het voor de nabestaanden extra waardevol.

De Troostboom
In 2006 is Larissa van der Molen een eigen praktijk gestart voor rouwtherapie; De Troostboom. Na twee jaar ervaring te hebben opgedaan in haar praktijk heeft zij een kwartetspel ontwikkeld; 'Niet hier, wel dichtbij'. Jaarlijks worden ongeveer 7.000 kinderen geconfronteerd met het overlijden van een familielid. Kinderen voorbereiden op zo'n groot verlies, of vertellen over de dood, is voor een volwassene niet altijd gemakkelijk. Kinderen hebben vaak veel vragen over de dood. Volwassenen vinden het soms moeilijk om antwoord te geven op deze vragen. Het kwartetspel 'Niet hier, wel dichtbij' brengt kinderen, samen met hun ouder(s) of begeleider(s), spelenderwijs in aanraking met het onderwerp 'de dood' en alles wat daar mee te maken heeft. Het kwartetspel is zeer informatief en bevat foto's, teksten en andere afbeeldingen waarmee het onderwerp 'de dood' bespreekbaar wordt.

Yarden Prijs
Yarden reikt dit jaar voor de derde maal de Yarden Prijs uit. Deze tweejaarlijkse prijs van € 25.000 is ingesteld als beloning voor vernieuwende initiatieven op het gebied van het levenseinde en uitvaart. In 2006 won het toneelstuk 'Huilen mag, lachen ook' van Marij van den Heuvel Theaterproducties en in 2008 won het project Allerzielen Alom van Ida van der Lee de Yarden Prijs.

Yarden
Yarden is een jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie, die uitvaartverzorging, verzekeringen en voorlichting aanbiedt. Yarden telt bijna 1 miljoen leden. De ambitie van Yarden is helder, dé uitvaartorganisatie van Nederland zijn. Maximale persoonlijke aandacht voor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens is daarbij het vaste uitgangspunt. Niet voor niets is het motto van Yarden 'Iedere uitvaart uniek'. Door uitvaartwensen centraal te stellen wil Yarden dat mensen zich bewust worden van hun wensen – en dat ze deze gaan vastleggen. Immers hierdoor kan een uitvaart worden uitgevoerd zoals de klant dat wil. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun nabestaanden. Yarden weet uit ervaring dat een uitvaart een unieke en bij de overledene passende gebeurtenis dient te zijn zodat dit een positieve bijdrage levert aan de rouwverwerking.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl